VertrouwenVerbindingEssentieOvervloed
 • Vertrouwen

  Misschien is vertrouwen wel het nieuwe geld van de 21ste eeuw. Vertrouwen in eigen kunnen. De ladder durven te beklimmen zonder het eind te zien. Vertrouwen in elkaar door gedeelde waarden. Durven los te laten en te voorzien in lege ruimte. Ruimte waarin het nieuwe kan ontstaan!

 • Verbinding

  Het Lab werkt vanuit verbinding. Het daagt uit tot nieuwe vormen van samen leren, werken en leven. Het verbindt generaties en disciplines. Het gaat uit van ieders talent en het samenbrengen van een zo groot mogelijke diversiteit aan kennis, kunde en culturen. Het Social Innovation Lab initieert zelf en werkt voor opdrachtgevers aan projecten die de mooite waard zijn.

 • Essentie

  De 21ste eeuw vraagt om denken vanuit de essentie. Jouw essentie. De steeds sneller veranderende samenleving vraagt steeds meer van de mens. Degene die vanuit zijn essentie, talent en kracht opereert heeft het makkelijker. Dat geldt voor de mens, maar ook voor organisaties, misschien wel samenlevingen.

 • Overvloed

  Het Lab gaat uit van het beste dat in een situatie aanwezig is. Het potentieel! Niet het probleem, maar de ontwikkeling staat centraal. Waar zijn we echt goed in, wat is al aanwezig, wat geeft energie, wat is er nodig? Vanuit dat uitgangspunt realiseren we dromen en ambities. Geen schaarste, maar overvloed voor degene die verbinden wil.

Samen zorgen dat het morgen nog beter gaat dan vandaag op terreinen als onderwijs, werk en zorg’. Zo simpel kan het zijn!

Het Social Innovation Lab realiseert bijzondere projecten,waarin experts uit veel disciplines samen bouwen aan vraagstukken, die de mooite waard zijn. Wij geloven in de kracht van diversiteit! Architecten, kunstenaars, vissers, ambtenaren, bestuurders, boeren, psychologen, bestuurskundigen, organisatiekundigen, landbouwers, storytellers, theaterregisseurs, planologen, musici en projectmanagers die samen waarderend bouwen aan oplossingen, die de mooite waard zijn.

A D V I E S   E N   P R O J E C T E N

Het Social Innovation Lab adviseert en realiseert op een effectieve, laagdrempelige en betrokken wijze ambitieuze doelen en duurzame vernieuwing.

Het Social Innovation Lab is een initiatief van Hems Zwier Organisatieadvies en Interimmanagement B.V.