Advies bij veranderingProjectenTrainingenMeemakers
 • Advies bij verandering

  Het Social Innovation Lab adviseert bij verandering. Vooral daar waar ambitieuze (organisatie)doelen, zelforganiserend vermogen en het ontwikkelen van het menselijk potentieel hand in hand gaan.

 • Projecten

  Het Social Innovation Lab voor projecten die de mooite waard zijn. Vaak sociale vraagstukken. Het daagt uit tot nieuwe vormen van samen leren, werken en leven. Het verbindt generaties, het gaat uit van ieders talent en brengt een zo groot mogelijke diversiteit aan kennis, kunde en culturen samen.

 • Trainingen

  Het Lab traint. Uitdagende nieuwe trainingsconcepten. Een inhoud gericht op vernieuwing vraagt immers een vorm die daar aan bijdraagt! Het Lab verzorgt inspiratie-sessies, organiseert (meerdaagse) workshops en special events.

 • Meemakers

  Het Lab doet projecten met meemakers. Meemakers delen hun kennis en ervaring, geloven dat co-creatie leidt tot de beste resultaten. Meemakers realiseren samen projecten, verlaten gebaande paden om waarderend te onderzoeken. Samen op zoektocht naar een werkelijk duurzaam resultaat. Verhalen en ervaringen creëren die bij je blijven!

Artikel
Hoe maken we iets van de toekomst?

We leven in een prestatiemaatschappij. Voor diegene die dat nog niet wist, bij deze. Al vanaf jonge leeftijd wordt er van ons geëist bovengemiddeld te presteren op school en het liefst ook de sportvelden, daarbij keuzes te maken die onze carrière stap voor stap aan banden legt en vervolgens behoren we ook nog extra initiatieven te nemen om de wereld te laten zien wat we zelfstandig in onze mars hebben, een bloemrijk sociaal leven te onderhouden en bovenal laten zien hoe gelukkig we zijn. Alles moet beter, sneller, ambitieuzer. Zonder visie, ben je bij voorbaat al afgeschreven.

[Dit essay verscheen eerder in de IKschrijf (http://www.ikschrijf.com) essaywedstrijd en werd beloond met de aanmoedigingsprijs]

Lees meer →
Artikel
Lift off … Harvard Graduation Speech Called ‘The Most Powerful’

We had the pleasure to meet Donald Livingston at the World Forum for Democracy! Watch his Harvard graduation speech and be amazed by the power of …. lift off! After a very inspirational session, where Donald discussed the merits of…

Lees meer →
Artikel
Wat werkt in Sociale Innovatie?

Movisie geeft een helder antwoord in het onderstaande te downloaden dossier met bijbehorende infographic. Een aanrader voor iedereen die meer wil weten over de essentie en werking van sociale innovatie! Vormt sociale innovatie het antwoord op complexe maatschappelijke vraagstukken waar…

Lees meer →
Artikel
Mensen streven naar onmenselijkheid!

In een zoektocht naar wat als goed en kwaad bestemd kan zijn, een complot met de Duivel of jouw lot behoort te zijn, zal de grootste boosdoener ook zijn zachte kanten kunnen onthullen. Laat je leiden zonder vooroordelen, alleen dan zal je nieuwe waarheden kunnen vinden: want wat is eigenlijk goed en wat is kwaad?

Lees meer →
Artikel
De stad … als klaslokaal

Inwoners van een stad. Wie zijn die mensen eigenlijk, wat boeit ze, wat drijft ze? Wat is er mogelijk als ze samen leren? Als al die verschillende disciplines, vaardigheden, leeftijden, ervaringen samen gaan leren. Kun je leren uit de school halen en teruggeven aan de stad? Een pleidooi voor de stad als klaslokaal.

Lees meer →
Artikel
Zoeken naar essentie … op het wad!

Zaterdagochtend 04.30, de wekker gaat! Aardedonker, stilte op het Hogeland. Schiet mijn kleren aan, grijp een banaan en sta buiten. Wachtend op de studenten van het Windesheim Honours Programme Social Innovation. Tijd voor een awakening op het Wad.

Lees meer →
Artikel
How megacities are changing the map of the world

What about the new megacities of the world? How will these megacities change our thinking about nation states and democracy? Is it possible to create a sustainable urbanisation process? Watch this interesting TEDtalk of Parag Khanna! “I want you to…

Lees meer →
Artikel
Democratie, gewoon niet sexy!

Democratie is niet sexy! Ik kijk naar mijn Twitter stream en verbaas mij over de aandacht voor het referendum. De voor- en tegenstemmers buitelen in oppervlakkigheid over elkaar heen, het -ga niet stemmen kamp- lijkt de absolute winnaar vandaag. Een…

Lees meer →
Artikel
Afvalbergbeklimmers … voorbij de symptoombestrijding!

Een einde aan het plastic probleem in Afrika? Er zijn tegenwoordig duizenden goede doelen en non-profit organisaties die zich inzetten voor ontzettend goede zaken in ontwikkelingslanden. Zoals het verbeteren van de gezondheid en het bereikbaar maken van goed onderwijs. Het probleem met veel van deze organisaties is helaas dat zij niet de kern van het probleem aanpakken. Ze bestrijden symptomen!

Lees meer →
Artikel
Not pigeonholed … the video!

Als student van het Honours Programma Intergenerational Collaboration onderzoek ik samen met andere studenten het vraagstuk hoe de verschillende generaties in onze samenleving het best met elkaar kunnen samenleven en samenwerken. Generaties van Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders (LHBT) worden daarbij snel over het hoofd gezien. Ik wil meer bewustzijn en begrip voor deze gemeenschap creëren. Om dit te bereiken heb ik een drie minuten durende video gemaakt waarin de verhalen van vier LHBT-karakters gevisualiseerd.

Lees meer →