Category Archives: Social Innovation

Wat werkt in Sociale Innovatie?

Bron Movisie
Bron Movisie

Movisie geeft een helder antwoord in het onderstaande te downloaden dossier met bijbehorende infographic. Een aanrader voor iedereen die meer wil weten over de essentie en werking van sociale innovatie! 

Vormt sociale innovatie het antwoord op complexe maatschappelijke vraagstukken waar we in onze samenleving mee te maken hebben? Sociale innovatie is het ontwikkelen van nieuwe ideeën (producten, diensten) en samenwerkingsverbanden om complexe sociale vraagstukken aan te pakken. In het dossier Wat werkt bij Sociale Innovatie staan veronderstelde werkzame elementen en goede voorbeelden beschreven.

Sociale innovatie is zowel in middel, als uitkomst vernieuwend. En zowel goed voor de samenleving als geheel, als voor het welzijn van individuen. Het daagt ons uit om tot andere oplossingsrichtingen
te komen voor complexe sociale vraagstukken zoals armoede, eenzaamheid en werkloosheid. Met sociale innovatie wordt de kennis en kunde benut van mensen met verschillende achtergronden. Dit
gebeurt in een transdisciplinaire samenwerking waarin verschillende soorten kennis (van ervaringskennis, professionele kennis tot wetenschappelijke kennis) op een gelijkwaardige manier
gewaardeerd en benut worden.

Ook is aandacht voor sociale technologie, sociaal ondernemerschap en doe-democratie als aanjagers van sociale innovatie. Naast veronderstelde werkzame elementen staan in het dossier voorbeelden van sociale innovatieprocessen en succesvolle sociaal ondernemers, zoals JES (Je Eigen Stek), een woonvoorziening voor dak- en thuislozen in zelfbeheer, Takecarebnb, een bureau dat matches maakt tussen vluchtelingen en gastgezinnen en het online burenplatform Bijzonder Thuisafgehaald.

https://www.movisie.nl/artikel/sociale-innovatie-werkt-best-krachtig-sociaal-ecosysteem https://www.movisie.nl/publicaties/wat-werkt-sociale-innovatie

[Bron Movisie]

De stad … als klaslokaal

FullSizeRenderZaterdagochtend, ik loop door de stad. Ruik de geuren, hoor de geluiden, zie mensen zich haastig door de volle markt persen. Anderen lijken alle tijd te hebben, maken praatjes, staan minuten lang kramen te bekijken. Inwoners van een stad. Wie zijn die mensen eigenlijk, wat boeit ze, wat drijft ze? Wat is er mogelijk als ze samen leren? Als al die verschillende disciplines, vaardigheden, leeftijden, ervaringen samen gaan leren. Kun je leren uit de school halen en teruggeven aan de stad? Een pleidooi voor de stad als klaslokaal.

De weg terug

In mijn beeld-denkend brein schieten filmische fragmenten van mogelijke leersituaties voorbij. Denk je eens in wat een impact dat kan hebben. Ik daag je uit, zoek een terras, lekker in de zon, kijk rond. Pak een bierviltje en schrijf de voorbij schuivende thema’s eens op! Mobiliteit, diversiteit, ondernemerschap, virtual reality, marketing, duurzaamheid, maar ook uitsluiting, armoede versus rijkdom, gezondheid, jeugd versus ouderdom. Wat zou er gebeuren als we de straat als leerportaal bestempelen.

Ooit leerden we op straat. In de werkplaatsen, bij de Gilden, bij meesters en onder de mensen. Om goede redenen hebben we het leren verplaatst naar instituties, naar professionals die ons leerden leren. Het leren werd efficiënt, werd genormeerd en zong zich langzaam los van de praktijk! Zo kan het dat we over veel alledaagse zaken nu leren vanuit boeken. We ons handelingsonbekwaam voelen in de normaalste zaken.

Vanuit de schoolbanken leren we kijken naar het leven om ons heen. Zou het niet geweldig zijn als de we dagelijkse werkelijkheid beet konden pakken op die plekken waar die werkelijkheid ontstaat? De werkelijkheid zien, waarderen, beoordelen en er vragen over stellen? Kijken welke theoretische benaderingen, welke methodieken ons kunnen helpen bij ons denken, ons doorgronden. Zou dat niet veel meer verbinding geven? Zou het niet prachtig zijn als we het leren voor een gedeelte weer teruggeven aan de dagelijkse werkelijkheid? De stad, het dorp, het milieu, de mobiliteit als klaslokaal. Thema’s te over!

Waarde toevoegen door leren

Zelf zit ik midden in het creatieve proces van het ontwikkelen van een leersituatie voor Honours Studenten van Windesheim. Bovenop hun eigen studie leren deze studenten in multidisciplinaire groepen over sociale innovatie, doen onderzoek, doen projecten. We werken al met echte opdrachtgevers, met echte problemen, maar wat is er mogelijk zijn als je de stad tot klaslokaal bombardeert? Hoe gaaf zou het zijn als je direct waarde toevoegt aan een stad, dorp of thema puur door jouw leren? Iets terug geven aan de maatschappij door jouw leerproces. Jouw individuele leerproces tot een gemeenschappelijk leerproces maken, samen met de doelgroep. Stel je eens voor! Onderwijs weer terugplaatsen, daar waar het hoort, als hart van de maatschappij! Leren door te zien waar jij als individu waarde kan toevoegen.

Inspirerend leren

Het voordeel van de stad als klaslokaal is dat de school 24/7 open is. Je kunt leren op momenten dat het jou past, je onderzoeksobject is nooit ver weg! Inspirerend leren! Desnoods ‘s nachts leren. Het vraagt om andere vaardigheden, anders inzetten van methoden en technieken, misschien nieuwe methoden. Het vraagt vooral om nieuwsgierig zijn, willen ontdekken, begrijpen dat je niet alles hoeft te weten als je aan iets begint, maar dat experimenteren mag. Sterker, dat experimenteren moet! In de praktijk ontdekken wat nodig is. Zou dat niet prachtig zijn? Samen een leeromgeving vormen. Of in new speak:’een learning community voor een leven lang leren’

Ben je er al mee bezig of wil je ideeën uitwisselen neem dan contact op!

[Hems Zwier 06 211 008 91, Hems@me.com]

How megacities are changing the map of the world

What about the new megacities of the world? How will these megacities change our thinking about nation states and democracy? Is it possible to create a sustainable urbanisation process? Watch this interesting TEDtalk of Parag Khanna!

“I want you to reimagine how life is organized on earth,” says global strategist Parag Khanna. As our expanding cities grow ever more connected through transportation, energy and communications networks, we evolve from geography to what he calls “connectography.” This emerging global network civilization holds the promise of reducing pollution and inequality — and even overcoming geopolitical rivalries. In this talk, Khanna asks us to embrace a new maxim for the future: “Connectivity is destiny.” (TED talk, 2016)

 

Afvalbergbeklimmers … voorbij de symptoombestrijding!

wasteEr zijn tegenwoordig duizenden goede doelen en non-profit organisaties die zich inzetten voor ontzettend goede zaken in ontwikkelingslanden. Zoals het verbeteren van de gezondheid en het bereikbaar maken van goed onderwijs. Het probleem met veel van deze organisaties is helaas dat zij niet de kern van het probleem aanpakken. Ze bestrijden symptomen! De gevolgen worden aangepakt, maar wie ziet de oorzaak, wie heeft de ballen om te beginnen bij het begin en het probleem vanuit de kern op te lossen? Natuurlijk, de moeilijkheidsgraad is hoog. In dit soort landen ligt de oorzaak vaak bij de overheid, stoere mannen met veel geld en nog stoerdere mannen met wapens. Op een conflict met dat soort types zit natuurlijk niemand te wachten.

victoplastEen eindeloze plastic afvalberg

Een steeds groter en in het oog springend probleem, is de plastic-in-het-milieukwestie. Een enorm overschot aan plastic restafval dat wij mensen produceren. Nou hebben wij ‘nette’ Nederlanders hier natuurlijk een goede oplossing voor bedacht. Maar in ontwikkelingslanden is een dergelijk systeem niet bepaald prioriteit nummer één. En dit is jammer, want de vervuiling in grote Afrikaanse steden is enorm. Wat veel mensen niet beseffen is dat de bergen afval niet een probleem op zich is. Het is de oorzaak voor een hele rij andere problemen. Denk hierbij aan waterverontreiniging waardoor de gezondheid wordt aangetast. En het verzieken van de leefomgeving van veel wilde dieren.

Globaal denken, lokaal helpen

Een oplossing is simpel(maar niet eenvoudig). Gebruik de kennis vanuit hier en bouw het om tot een systeem dat daar werkt. Op deze manier kunnen er lokale bedrijven ontstaan die een systeem opzetten om dit plastic afval te verwerken. Door westerse recycletechnieken in een Afrikaans jasje te steken kunnen deze bedrijven nuttige eindproducten opleveren. En op deze manier een heleboel sociale waarden creëren. Denk aan het ontstaan van nieuwe banen, en het redden van het milieu. Een positieve oorzaak-gevolg keten, die niet afhankelijk is van stoere macho mannen en vrouwen die op hoge stoelen zitten. We hebben geen goedbedoelde organisaties nodig die niet kijken naar het echte probleem. Nee, wat we nodig hebben zijn ondernemers met een groot hart en gezond verstand. Ondernemers die hun hand niet omdraaien voor een uitdaging en lachend die uitzichtloze (afval)berg beklimmen.

De expeditie Victoplast

Een bedrijf dat zich inzet voor een doel als dit, is het jonge VictoPlast. Een idealistische missie die wordt ondersteund door praktisch denkwerk en een efficiënte manier van werken. Meer weten of een bijdrage leveren aan VictoPlast? We zijn op zoek naar experts, bedrijven en idealisten die de expeditie aandurven! Kijk op www.victoplast.com of email info@victoplast.com

Amber Boeve is CCO van Victoplast

Not pigeonholed … the video!

Schermafbeelding 2015-04-16 om 13.02.06Als student van het Honours Programma Intergenerational Collaboration onderzoek ik samen met andere studenten het vraagstuk hoe de verschillende generaties in onze samenleving het best met elkaar kunnen samenleven en samenwerken. 

Generaties van Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders (LHBT) worden daarbij snel over het hoofd gezien. Om deze reden wilde ik meer bewustzijn en begrip voor deze gemeenschap creëren. Als bijkomend voordeel wilde ik de verschillende generaties van deze minderheid met elkaar verbinden. Om dit te bereiken heb ik een drie minuten durende video gemaakt waarin de verhalen van vier LHBT-karakters gevisualiseerd zijn met tekeningen.

Waarom generaties verbinden

Want waarom is het precies belangrijk om verschillende generaties met elkaar te laten verbinden? Ten eerste sluit het goed aan bij de huidige participatiemaatschappij. Mensen zijn veelal afhankelijk van andere mensen. Er wordt verwacht dat men eerst de hulp van het eigen netwerk in zal schakelen, voordat men door wordt verwezen naar gespecialiseerde hulp. Ten tweede kunnen de verschillende generaties van elkaar leren. We moeten niet vergeten dat de mens van nature een sociaal dier is. Mensen hebben elkaar in het sociale leven nodig, want voor je het weet raakt iemand geïsoleerd en is de kans op eenzaamheid (vooral bij de oudere medemens en/of iemand met een psychiatrische stoornis) erg groot.

Schakel in verbinding

Toen ik aan het begin van mijn tweede (reguliere) studiejaar besloot om me bij het Honours Programma aan te sluiten, wilde ik ideeën creëren om het welzijn van de verschillende generaties te verbeteren. Ik wilde graag die ene schakel in de ketting van verbinding zijn. Ik wilde iets nieuws en waardevols creëren en daadwerkelijk een bijdrage leveren waar men wat aan heeft. Mijn eerste gedachte ging dan ook uit naar de oudere generatie, want vanwege de vergrijzing zijn er veel ouderen die helaas vaak eenzaam zijn. Ze zeggen dat de jeugd de toekomst heeft. Zou het niet geweldig zijn om de generaties met elkaar te verbinden? Ik geloof sterk in een samenleving waarin de generaties met elkaar samenwerken omdat we van elkaar kunnen leren en we daardoor naar mijn idee veel productiever en tolerant kunnen zijn. Om deze reden ben ik een ander pad ingeslagen dan waar mijn eerste gedachte eerst naar uit ging.

De video

Generaties van Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders (LHBT) worden snel over het hoofd gezien. Om deze reden wilde ik meer bewustzijn en begrip voor deze gemeenschap creëren. Als bijkomend voordeel wilde ik de verschillende generaties van deze minderheid met elkaar verbinden. Om dit te bereiken heb ik een drie minuten durende video gemaakt waarin de verhalen van vier LHBT-karakters gevisualiseerd zijn met tekeningen. Deze tekeningen zijn gemaakt door Valerie Grevelt. De leeftijden van de verschillende karakters in de video zijn zestien tot ongeveer tachtig jaar. De video kan worden gebruikt in educatieve- en informatieve instellingen en is geschikt voor iedereen (homo of hetero, mannen of vrouwen) in de leeftijd van twaalf tot oneindig.

Homoseksualiteit wordt in Nederland als een normale zaak beschouwd, maar naar mijn mening en op basis van mijn eigen ervaringen is het nog niet normaal genoeg. Mijn video zal bijdragen tot een beter begrip voor de gevoelens en incidenten die deze minderheid in alledaagse situaties ervaart. Homoseksualiteit verschijnt immers in elke generatie.

Not pigeonholed

Afbeelding 5At the beginning of my second year of my regulair study, the beginning of my participation in te Honours Programme, I wanted to create ideas to improve the welfare of the various generations. I find it very interesting to the experiences of the older generations to compare with the experience of the younger generations. I think it is the best to the different generations to work together. I found it a challenge to think about a product that can actually contribute to the welfare and the everyday life of the different generations. However, I really wanted to be a link in this chain.

I wanted to create something new and worthwhile and actually contribute. My first thought went out to the older generation. Because of the ageing population, there are many elderly people who are often lonely. They always say the youth has the future, but would it not be nice to connect all generations together? I strongly believe in a society in which there is cooperation between generations, because we can learn from each other. In my opinion such a society is much more productive and tolerant. This is why I am choosing a different path.

Afbeelding 4The different generations within the Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) community are quickly forgotten. Therefore, I wanted to create awareness and understanding for this problem, and as an additional benefit, unite all generations of this minority with each other. To accomplish this I made an informative, three-minute video in which the stories of four LGBT-characters are visualized by drawings of Valerie Grevelt.
The ages of these main characters ranges from the age of sixteen until approximately eighty years. The video can be used in educational and informative settings and is suitable for everyone (gay or straight, male or female) between the ages of twelve until infinity.

Homosexuality is considered to be a normal thing in the Netherlands but in my opinion and in my own experience it is not normal enough. My video will contribute to a better understanding of the feelings and incidents this minority experiences in everyday situations. After all, homosexuality appears in every generation.

Individual Product Honours Programme Intergenerational Collaboration by Marèl Borsboom (Social Work and Services)