Category Archives: Society 3.0

Stoffig of sexy … het bepaalt uw lot!

Wat is dat toch met onze democratie? U gaat niet kiezen, terwijl uw gemeente aan de lat staat voor uw ‘Brood, dood en spelen’? Men daar traag over transitie praat zonder te dromen. Op zoek naar een verklaring!

Schermafbeelding 2014-03-15 om 20.26.08’s Ochtends vroeg, ik luister naar Radio1. De verslaggever; ‘de gemeenteraadsverkiezingen zouden wel eens een hele slechte opkomst kunnen laten zien’. Kijk dat is interessant! In nabije landen wordt keihard gevochten voor het mogen leven in een democratie. Het minst slechte staatssysteem zeggen de kenners. Er vallen doden, maar de betogers geven niet op. Blijven op de barricades! De hang naar vrijheid is groot! De dood van de enkeling, kan voor velen vrijheid betekenen. De ultieme consequentie van welbegrepen eigenbelang!

Stoffig met een spruitjesluchtje

Plaats dat nou eens naast zo’n zin; ‘een hele slechte opkomst’. Waar is onze betrokkenheid? Doet het er allemaal niet meer zo toe? Gaat het om het gebrek aan integriteit, de kwaliteit of het vertrouwen in de lokale politiek? De bereikbaarheid van de politici, de thema’s? Doet de crisis nog onvoldoende pijn? Is de oude dame der democratie te stoffig? Natuurlijk is de democratie aan vernieuwing toe! De mogelijkheden van de informatietechnologie maken een heel sexy democratisch bestel mogelijk.

Het wachten is op de module in Facebook. Het referendum op like-basis. Het is niet voor niets dat de Raad van Europa in haar World Forum for Democracy in dialoog gaat over ‘Rewiring democracy in a digital age’. De technologie is er klaar voor, maar alles start bij betrokkenheid! Bij het gevoel invloed te kunnen uitoefenen. Bij de wetenschap echt betrokken te worden en mee te mogen doen. En de diepe overtuiging en het besef dat de thema’s die nu de stad, wijk, dorp en straat insluipen jouw absolute aandacht vereisen.

Participeren of creperen

Er komen thema’s op de lokale politiek af die impact hebben op elke burger. Neem nou de naderende participatiemaatschappij! De ultra moderne beleidscontainer voor vernieuwing in het sociale domein. DE reden om diep in de politieke grondtonen van uw stad of dorp te duiken. Wie laat u -hoe en vooral waarom- aan de politieke knoppen draaien? Welke beleidsdiepte zit er achter de retoriek, welke gedrevenheid? Wie geeft u het vertrouwen om over uw brood, dood en spelen te beslissen?

Wie zet u aan het stuur nu er onontkoombaar anders nagedacht gaat worden over de rol van de gemeente. Want de participatiemaatschappij mag dan vooral de focus op zorg leggen, de verschuivende rol van de gemeente gaat u op veel meer terreinen voelen. Werk, mobiliteit, ruimtelijke ordening, bedrijvigheid, natuur en milieu zomaar wat thema’s waar we in de nabije toekomst steeds meer de eigen handen uit de eigen mouwen gaan steken. Leren participeren of creperen wordt het devies!

Er hangt een frame van bezuiniging rond de participatiemaatschappij. Ellende, een soort van ‘we moeten nu eenmaal’. Volstrekt het verkeerde uitgangspunt voor een solide toekomstgerichte dialoog. De participatiemaatschappij vraagt om een stevig re-framen van de uitgangspunten!

De participatiemaatschappij gaat over het terugpakken van weggegeven verantwoordelijkheden, het terugkrijgen van bevoegdheden, het willen experimenteren, het naar de essentie van zaken kijken, het elkaar vinden in het gemeenschappelijk belang. Waarden-gedreven dialogen over de kwaliteit van uw directe leefomgeving. Uw brood, dood en spelen!

Sexy gaat niet over ballonnen

En dat vraagt aandacht! Het sexy maken van de democratie gaat niet over ballonnen, pennen, bierviltjes en andere prullaria die we tijdens de verkiezingsperiode door de brievenbus gedouwd krijgen. Het gaat niet over politici die gezellig gaan canvassen en flyeren op markten en omvallen bij de eerste stevige vraag. Het gaat ook niet over burgers die op de bank hangend het wel op zich af zien komen. Het gaat over het nadenken over het minst slechte bestel. Over hoe we onze invloed op maat van de 21ste eeuw kunnen uitoefenen op een wijze die bij de moderne burger past. Sexy gaat over luisteren, onderzoeken, in dialoog gaan, integraal denken, echte ruimte geven aan initiatieven, regelluwe experimenteerplekken, maar vooral over samen optrekken! Lokaal acteren, zonder het grotere geheel uit het oog te verliezen. Act local, think global. Glocal zo je wilt!

Sexy gaat over dromen en weten wat er speelt

En dat begint bij weten wat er speelt, bij harde demografische feiten, bij een duidelijke visie op de toekomst en een wijdvertakte betrokkenheid tot in de haarvaten van uw stad of dorp. Vraag bij alles naar ‘de droom of ambitie’ van bestuurders. Vraag het eens als volgt: ‘Stel we spreken 2017,u opent uw ogen en alles is precies zo gerealiseerd als u dat wilde’ Wat ziet u dan? Maak u zorgen als u geen vlammend betoog, fonkelende ogen en een duidelijk onderbouwde visie krijgt!

Social Innovation Lab Niet rechts, niet links, maar waarden gedreven!

[ Beeld Paris, May 1968. Photo by Marc Riboud ]

Society 3.0 Magazine covers the World Forum for Democracy

Schermafbeelding 2013-11-15 om 13.47.40

Social Innovation Lab initiated a concept wherein students become bloggers for the Society 3.0 Magazine and cover the World Forum for Democracy this november in Strasbourg.The forum investigates the latest developments on democracy. As they put it ‘Rewiring democracy: reconnecting democratic institutions and citizens in a digital age’  Read on for a short impression of the project.

Society3.0 is a rapidly growing movement investigating and propagating the change in society. The movement (or ecosystem as we rather call it) started with the author Ronald van den Hoff stating his views in the book Society 3.0. Based in the Netherlands, and runner up in the (management) book charts, Society 3.0 launched in november 2013 an international online magazine to create a platform for a quickly growing and international audience.

Society 3.0 is promoting the transition to a new type of society that is characterized by participatory forms of democracy, global citizenship, sharing instead of ownership, and freedom of information. Society 3.0 supports innovative and sustainable ideas that are linked to the topics mentioned before.

Society 3.0 will cover the World Forum for Democracy and its outcomes starring international students from the Windesheim Honours College as reporters. They will write about what democracy can be in the era of society 3.0, focus on frontrunners and great practices. Coverage will include short stories, news clips and in-depth interviews. The project is a co-creation of the World Forum for Democracy, Society 3.0, the Windesheim Honours College and the Social Innovation Lab partnering up to investigate the changing paradigm of democracy and get the message across to an international public.

Update. You can find all the articles, interviews and video-blogs at Society 3.0.

Nabijheid en mededogen … waarde(n) van vernieuwing!

IMG_1853’s Ochtends vroeg. Mijn oog valt op een tweet van @Ritzotencate over warme maaltijden van de HEMA en daklozen. Voor 2.50 euro wil hij wel een dakloze uitnodigen om samen een maaltijd te nuttigen. Mooi beeld! Het laat mij niet meer los. Ritzo heeft hier iets te pakken. Iets dat ik al een tijdje onderhuids voel. De komende jaren zal het gaan om nabijheid en mededogen!

Parels van een nieuwe tijd
Nee, ik ben geen futurist, maar het gevoel is sterk! Nabijheid en Mededogen, de nieuwe waarden voor de komende jaren. Weer zo’n traditioneel denker hoor ik u denken. Poetst de oude waarden van het christendom op tot parels van een nieuwe tijd! Niets is minder waar. Mijn gevoel zegt dat deze waarden de basis van ons handelen gaan worden. Voor rechts, links en het midden. Voor kerk en atheïst, voor jong en oud.

Heilige huisjes verdampen 
Kan dat? Tegen de verruwing van de maatschappij in? Tegen de individualisering en de ‘ik vecht en haal het wel’-mentaliteit van het huidige tijdsgewricht in? Ja dat kan! De mens krijgt steeds meer het gevoel de grip op de wereld te verliezen? Bestaande waarden en heilige huisjes van jaren verdampen als ochtendnevel! Een logische (tegen)reactie is meer invloed willen in de eigen omgeving. De eigen nabijheid! Voor de een is dat het dorp, voor de ander de regio, misschien zelfs wel het land. Dat laatste hangt sterk af van hoe groot jouw ‘span of influence is’.

Nabijheid kun je beetpakken
Voel je um? Voedsel, de stadsboerderijen en regionale voorzieningen rond eerlijk voedsel spuiten als de spreekwoordelijke paddenstoelen de grond uit. Zorg, de lokale zorgteams, zorgvoorzieningen breken op alle fronten door. En ook de broodfondsen zijn uitingen van samen kleiner zorgen voor elkaar! Werk, de netwerken van nabijheid, groeien en bloeien. Zelfstandig professionals groeperen zich in steeds verder vertakkende waarde(n)netwerken van nabijheid. Nieuw is dat grote staande organisaties begrijpen dat dit niet tijdelijk is, maar een uiting van een veranderend tijdperk. De lijst is bijna onuitputtelijk! Onze energievoorziening, kleiner, dichterbij en gericht op zelfvoorziening. Mobiliteit, gericht op toegang tot op elke straathoek, in plaats van bezit van. Onderwijs, digitaal colleges volgen aan alle belangrijke universiteiten in de hele wereld, maar in nabijheid leren in dialoog te gaan, onze kracht en talent ontdekken in ‘ambition and talented based’ onderwijs.Ik daag je uit! Ga eens zitten en kijk naar de trends op de belangrijke maatschappelijke kernthema’s. Nabijheid wordt de kernwaarde! Nabijheid in verbondenheid met het grotere geheel. Nee we sluiten ons niet af, we staan in verbinding met de hele wereld, het geheel. Maar we combineren dat met meer invloed op het lokale en de wens tot nabijheid. Think global act local 3.0.

Mededogen kost niets
En dan mededogen! Ooit was de gevleugelde uitspraak ‘dat lost de overheid maar op’! Nu is er het besef dat, dat niet langer het geval is! Sterker nog, twee bewegingen trekken dit adagio met kracht uit elkaar op zoek naar nieuwe verbinding. De burger wil meer zeggenschap over de kwaliteit van zijn eigen omgeving. Is bereid daar aan bij te dragen! En de overheid bezint zich op haar nieuwe terugtredende rol. Zoekt naar maximaal gebruik van burgerinitiatieven en kostenreductie.

Vertragen om te zien
Mededogen dus! Zien hoe je kunt bijdragen aan het geheel, aan die ander. Een maaltijd voor 2,50 euro kopen voor een dakloze en samen eten. Aandacht geven! Ik hoor u denken, dat is eng en gevaarlijk! Onzin, denk ik dan. Je voelt zelf wel of het kan of niet! Mededogen, we zullen het weer moeten leren toepassen! Mag ik je uitdagen eens mee te denken over zelforganiserende concepten van mededogen? Eens breder te denken dan die dakloze, maar te denken over jouw omgeving, jouw nabijheid. Hoe mededogen er daar uit kan zien. Hoe je met de kleinst mogelijke bijdrage, de grootst mogelijke impact kunt hebben! Mededogen kost niets, gaat vooral om aandacht! Om kijken in plaats van wegkijken. Om vertragen om te zien wat is en kan zijn!

Dinsdag naar de Trendrede 2014. Ik ben benieuwd of de futuristen het al zien …. Nabijheid en mededogen …. waarde(n) van vernieuwing!

Lees hier de Trendrede 2014

Sociale innovatie …voorbij de hype begint het vertrouwen!

fotoHet is lente! Eindelijk! Een zucht van verlichting gaat door de natuur. Bloesem knalt uit knoppen. Mooi zoals de natuur altijd het juiste moment weet te vinden. Daar is de mens al jaren naar op zoek. Elke veranderaar, vernieuwer, innovator, incubator, inspirator, navigator voorzien van modernistische kretologie zoekt naar dat juiste moment! De heilige graal van verandering!

Voorbij de hype van magische momenten
Zo nu en dan lukt het om dit magische moment te hypen. De wensdroom of frustratie van velen te voorzien van een bijna magisch etiket. Onder het uitroepen van: ‘Dit is het’ gaat een zucht van verlichting door vernieuwend Nederland. Eindelijk daar is de epistemologische breuk. De breuk met het oude! Het licht aan de horizon, een einde aan de systeemcrises.

Het zou te ver voeren om alle hypes van de laatste 5 jaar te benoemen en op hun waarde te schatten. Pakken we er twee! Het nieuwe werken en sociale innovatie. De eerste omdat het een mooi voorbeeld is van hoe een prima gedachte als ‘laten wij het werk vernieuwen’ uiteindelijk bij het vuil gezet werd omdat het vooral over gadgets, ruimtebesparing en social media workshops leek te gaan. De hype van ‘Het Nieuwe Werken’ brengt nu niemand meer op de been.

Jammer, want het veranderingspotentieel was enorm en is nog steeds hard nodig. Het huidige tijdsgewricht vraagt om een ‘nieuw werken’, maar dan vooral gericht op dieper liggende vragen. Wat is werk eigenlijk, hoe verdeel je het, hoe innoveer je het? Of beter hoe zorg je dat gezien de vraagstukken van nu ….datgene wat wij ‘werk’ noemen er op aan blijft sluiten. Zeg maar eerst eens terug naar de essentie; ‘voor welk probleem of welke ambitie levert werk eigenlijk de oplossing’?

Voel je um? Leg werk eens aan tegen zorg, tegen educatie, tegen kwaliteit van leven, tegen duurzaamheid, tegen de droom van de kinderen van onze kinderen, dan praten we over een andere essentie en andere oplossingen! Dan spreek je over inbedding van het nieuwe werken in de vraagstukken van nu! Dan spreek je over integraal kijken naar de wereld van nu.

Sociale innovatie een vlucht naar voren?
Sociale innovatie lijkt het nieuwe ‘Het Nieuwe Werken’. De vlucht voorwaarts naar een nieuw concept. Gemakkelijk, want sociale innovatie kent vele gezichten en definities. En zoals de roeptoeters ons doen geloven ‘de tijd is er helemaal rijp voor’. Dat laatste is ook zo! De huidige systeemcrises maken dat links, rechts en in het midden ruimte ontstaat voor de gedachte dat het anders moet. Dat we nu vooral de huidige crises moeten dempen en naarstig op zoek moeten naar die fundamenteel andere setting, die maakt dat we echt op weg kunnen naar nieuwe elkaar voedende systemen. Het begrip sociale innovatie bestaat al jaren en kent een forse theoretische basis. Toch vraagt het om een definitie.

Sociale Innovatie een definitie
Laten we er de ‘Guide to Social Innovation’ van de EU eens bij pakken. Direct op de eerste pagina:

Social innovation can be defined as the development and implementation of new ideas (products, services and models) to meet social needs and create new social relationships or collaborations. It represents new responses to pressing social demands, which affect the process of social interactions. It is aimed at improving human well-being. Social innovations are innovations that are social in both their ends and their means. They are innovations that are not only good for society but also enhance individuals’ capacity to act.

Kijk daar hou ik van! Ambitie! Helemaal van deze tijd zou ik zeggen. Sociale innovatie is dus meer dan een tooltje van het HRM department. Sociale innovatie gaat over verandering van systemen, het weven van nieuwe verbanden. De EU guide vervolgt:
Social innovation describes the entire process by which new responses to social needs are developed in order to deliver better social outcomes. This process is composed of four main elements:
– Identification of new/unmet/inadequately met social needs;
– Development of new solutions in response to these social needs;
– Evaluation of the effectiveness of new solutions in meeting social needs;
– Scaling up of effective social innovations.

Simpel, maar niet eenvoudig! Laten we deze definitie en uitwerking nou eens even gebruiken. Zo breng je de hype tot rust. Sociale Innovatie vraagt om een proces dat deze uitdaging kan dragen zonder het proces te verstoren. Het vraagt om een proces waarbij top/down en bottom/up elkaar vinden (Appreciative Inquiry levert zo’n aanpak).

Begin klein en laat het groeien
Even terug naar het begin! Lente! Kijk naar de natuur! Laat je inspireren! Begin klein en laat het groeien! Zelfs de grootste systemen beginnen als een klein knopje. Een prachtig bloesemende boom is niet meer dan een totaal van kleine bloeiende bloempjes. Geef regelvrije ruimte, steun nieuwe initiatieven, faciliteer, schenk aandacht zonder teveel voorwaarden. Evalueer, prototype, pionier, ‘fail fast’ dat is het nieuwe vernieuwen!

Zet u niet vast in grootste transitie en transformatieplannen. Laat de teugels van controle vieren en geniet van het resultaat! Ga met lef de zoektocht aan! Geef de ruimte aan de ‘grassroots’, stuur met een pink en zie daar …… de kracht van sociale innovatie!

Leef je leven als een … landgoed!

Koud! Een dun zonnetje geeft net geen warmte. Ik loop over een landgoed. Dit keer op uitnodiging. Niet even, maar vier dagen om te ervaren wat een landgoed met je doet! Ik hoor je denken ‘Een landgoed, ja en?’ Een stuk grond, bos, wat water, misschien een kasteel of landhuis en wat bankjes voor de wandelaar. Zelden heb ik in vier dagen meer geleerd, vielen puzzelstukjes mooier samen.

Ecosystemen verheffen
Wandelen en praten bij een haardvuur scherpt de geest altijd, maar hier kwamen werelden bij elkaar. Een oude wereld vol tradities en een nieuwe gericht op sociale innovatie, met beide het besef dat de toekomst gaat over ecosystemen. Fijnmazige fysieke en virtuele ecosystemen. Ecosystemen waarbij de verschillende onderdelen afhankelijk zijn van elkaar. In staat zijn elkaar te verheffen. Te verheffen naar een hoger plan, een groter doel. Klinkt best abstract of niet dan?

Lopen over een landgoed maakt het concreet, althans als je ziet wat je kunt zien, weet waarop te letten. Zie je een bos, of zie je een productiebos? Zie je een wijker of een blijver? Begrijp je waarom er staat wat er staat? Hoe de verschillende onderdelen en structuren als bij toeval verbonden, een diepere reden en oorzakelijkheid hebben.

Een stip op de horizon
Ik zie de gelaagde structuren, het land, de bebouwing, de gewassen, de arbeid, de economische dragers en de tijd. Een landgoed leert je stil te staan bij de tijd. Je horizon te verbreden. Geen korte termijn, maar lange termijn. Alle acties, veelal cyclisch, in lijn met een hoger doel. Een visie, een stip op de horizon.
Weten waarom je het doet, vanuit ambitie creëren. Het beeld in de toekomst voor je zien en het dan naar je toehalen. Een baken zien in donkere en mooie tijden. Visualisatie en het begrip dat de weg er naartoe best kronkelig kan zijn. Vol kuilen, omgevallen bomen, lekkende daken en mislukkende oogsten.

Bouwen aan meer dan een leven
Snap je wat ik bedoel? Dat doel voor ogen hebben geeft rust. Het is er, het blijft er en jij gaat het haalbaar maken. Het heeft ook iets van kathedralen bouwen. Het zal niet klaar zijn tijdens jouw leven. Maar jouw bijdrage wel. Ooit geef je het over, geef je het door.

Ken je dat? Doe je jouw werk met die visie voor ogen? Met die lange termijn visie als leidend principe? Ga eens zitten, pak een vel papier, sluit je ogen. Stel je eens voor je bent 95, je kijkt terug op een leven dat de moeite, nee de mooite, waard was. Wat zie je? Waar heb je aan bijgedragen? Waar heb je gelachen, waar staan de tranen van in je ogen, wie staan er om je heen, waar ben je nu echt trots op? Schrijf het op! Zo bloemrijk mogelijk, alle details die je maar kunt bedenken! Teken het, fotografeer het, maakt het zo manifest als het maar zijn kan. Mooi he! Hang het aan de muur of sla het beeld op in je grijze massa. Prachtig kompas als je het even niet meer weet. Richting zoekt in de waan van de dag!
Zou het niet geweldig zijn als je leeft als een landgoed. Beheerder van je ecosysteem. Een ecosysteem dat je doorgeeft aan de toekomst. Leven in de wetenschap dat echte doelen ver voorbij jouw korte aanwezigheid liggen. Ik daag je uit …. Leef je leven als een landgoed!

Op dit moment werkt het Social Innovation Lab met verschillende partners aan een ‘ervaring gericht op transformatie’ ver voorbij een training of leergang. Interesse? Laat een bericht achter. Deelname is op uitnodiging.