Advies bij veranderingProjectenTrainingenMeemakers
 • Advies bij verandering

  Het Social Innovation Lab adviseert bij verandering. Vooral daar waar ambitieuze (organisatie)doelen, zelforganiserend vermogen en het ontwikkelen van het menselijk potentieel hand in hand gaan.

 • Projecten

  Het Social Innovation Lab voor projecten die de mooite waard zijn. Vaak sociale vraagstukken. Het daagt uit tot nieuwe vormen van samen leren, werken en leven. Het verbindt generaties, het gaat uit van ieders talent en brengt een zo groot mogelijke diversiteit aan kennis, kunde en culturen samen.

 • Trainingen

  Het Lab traint. Uitdagende nieuwe trainingsconcepten. Een inhoud gericht op vernieuwing vraagt immers een vorm die daar aan bijdraagt! Het Lab verzorgt inspiratie-sessies, organiseert (meerdaagse) workshops en special events.

 • Meemakers

  Het Lab doet projecten met meemakers. Meemakers delen hun kennis en ervaring, geloven dat co-creatie leidt tot de beste resultaten. Meemakers realiseren samen projecten, verlaten gebaande paden om waarderend te onderzoeken. Samen op zoektocht naar een werkelijk duurzaam resultaat. Verhalen en ervaringen creëren die bij je blijven!

Lydia Zwier

Lydia Zwier | Organisatieadviseur | Waarderend onderzoeker | Verbinder

Lydia Zwier-Kentie. Met  ruim 15 jaren werkervaring binnen de rijks-, provinciale en gemeentelijke overheid en non-profit-organisaties weet zij wat het is om in grote organisaties te functioneren die voornamelijk op ratio zijn ingericht.

Zij weet als geen ander wat bedrijfsvoering en planning en control is en wat het zou kunnen zijn. Zij is blijven zoeken naar de balans tussen de ratio en de menselijke natuur bij het inrichten en verbeteren van organisaties. De versterking van aanwezige kracht en gedeelde ambities is daarbij altijd haar insteek.

Lydia vervult diverse externe lidmaatschappen van gemeentelijke rekenkamers. Als adviseur verzorgt zij workshops over het waarderend onderzoeken en adviseren voor rekenkamer-commissies van het Rijk, de gemeenten, waterschappen en provincies. Lydia werkt als Zelfstandig Publiek Professional vanuit ‘Dionysia Advies”.

Lydia is initiatiefneemster van de samenwerkingscommunities  ‘Waarderend Participeren’ (2011)  en ‘Vrouwenvoetbal Stedendriehoek’ (2012). Inmiddels is zij een veelgevraagde spreker over het waarderend ontwikkelen van samenwerkingsverbanden in situaties waar dat niet direct voor de hand ligt.

Het Nederlandse vrouwenvoetbal ligt haar na aan het hart. Zo ontwikkelde zij het concept ‘met de meiden centraal, onze verenigingen vitaal; cluster samenwerkende voetbalverenigingen’, begeleidde zij voor de KNVB Jeugdplan Nederland o.a. de meiden onder 17 District Oost, en trad zij op als projectleider op voor een aantal samenwerkende voetbalverenigingen. In 2013 beloonde de UEFA het clusterconcept door de samenwerkende clubs de award “Best UEFA Grassroot Club” toe te kennen.

Lydia was meemaker van de Zomerschool 2012 en meedenker met alle aspecten van het waarderend onderzoeken en organiseren van het Lab.

 

 

.