Advies bij veranderingProjectenTrainingenMeemakers
 • Advies bij verandering

  Het Social Innovation Lab adviseert bij verandering. Vooral daar waar ambitieuze (organisatie)doelen, zelforganiserend vermogen en het ontwikkelen van het menselijk potentieel hand in hand gaan.

 • Projecten

  Het Social Innovation Lab voor projecten die de mooite waard zijn. Vaak sociale vraagstukken. Het daagt uit tot nieuwe vormen van samen leren, werken en leven. Het verbindt generaties, het gaat uit van ieders talent en brengt een zo groot mogelijke diversiteit aan kennis, kunde en culturen samen.

 • Trainingen

  Het Lab traint. Uitdagende nieuwe trainingsconcepten. Een inhoud gericht op vernieuwing vraagt immers een vorm die daar aan bijdraagt! Het Lab verzorgt inspiratie-sessies, organiseert (meerdaagse) workshops en special events.

 • Meemakers

  Het Lab doet projecten met meemakers. Meemakers delen hun kennis en ervaring, geloven dat co-creatie leidt tot de beste resultaten. Meemakers realiseren samen projecten, verlaten gebaande paden om waarderend te onderzoeken. Samen op zoektocht naar een werkelijk duurzaam resultaat. Verhalen en ervaringen creëren die bij je blijven!

Akke Brouwer

Akke Brouwer (Dokkum 1949)  dichter | performer |  voordrachtskunstenaar | regisseur

In 1979 studeerde ik af aan de Toneelacademie te Maastricht. Als theatermaker sta ik in de traditie het Absurdisme met Antonin Artaud als inspiratiebron. Als theaterdocent was ik verbonden aan het Instituut voor Kunstzinnige Vorming te Middelburg en werkte enige jaren als Provinciaal Toneeladviseur voor het NCA in de provincie Zeeland.

Daarna koos ik er voor om mijn maatschappelijke leven in te ruilen voor een leven meer gericht op meditatie en zelfonderzoek. Ik vond toen in Osho Rajneesh mijn richtingwijzer. Van daaruit ontwikkelde ik mijn eigen werk- en levensstijl. Na De School voor Kunst en Meditatie, stichtte ik het Maki-Theater waarin ik, met een geselecteerde groep acteurs, onderzoek deed naar oorspronkelijk theater. In de loop der tijd legde ik mij steeds meer toe op het schrijven van teksten en gedichten die ik verwerkte tot solo performances waarin ik ruimte schep voor poëzie. Daarna verhuisde ik van Middelburg naar  Baarn en was enkele jaren werkzaam als trainingsacteur.

Ondertussen werkte ik verder aan mijn solo performances i.s.m. diverse musici, gaf poëzie- en theatercursussen en ontdekte via de Christengemeenschap, de Antroposofie van Rudolf Steiner. Zijn mensvisie is tot op de dag vandaag mijn leidraad. Na een vermeende beroepsverandering studeerde ik een jaar aan het Priesterseminarie te Stuttgart. Tijdens die opleiding besefte ik dat ik ook als podiumkunstenaar en dichter priesterlijk kan werken.

Met mijn wortels diep verankerd in poëzie, theater en religie keerde ik in 2005 terug naar mijn geboortestad Dokkum. Daar werd ik voor de periode

2006-2008 tot mijn grote verrassing verkozen tot de eerste Dongeradichter (stadsdichter van de gemeente Dongeradeel waar Dokkum deel van uit maakt).

In 2010 zag ik na 25 jaar mijn vroegere theaterkompaan Hans Jeths weer terug en sindsdien werk ik met hem samen onder de naam: Theaterlap.

Akke was meemaker van de Zomerschool 2012 en de Zomerschool 2013.