Advies bij veranderingProjectenTrainingenMeemakers
 • Advies bij verandering

  Het Social Innovation Lab adviseert bij verandering. Vooral daar waar ambitieuze (organisatie)doelen, zelforganiserend vermogen en het ontwikkelen van het menselijk potentieel hand in hand gaan.

 • Projecten

  Het Social Innovation Lab voor projecten die de mooite waard zijn. Vaak sociale vraagstukken. Het daagt uit tot nieuwe vormen van samen leren, werken en leven. Het verbindt generaties, het gaat uit van ieders talent en brengt een zo groot mogelijke diversiteit aan kennis, kunde en culturen samen.

 • Trainingen

  Het Lab traint. Uitdagende nieuwe trainingsconcepten. Een inhoud gericht op vernieuwing vraagt immers een vorm die daar aan bijdraagt! Het Lab verzorgt inspiratie-sessies, organiseert (meerdaagse) workshops en special events.

 • Meemakers

  Het Lab doet projecten met meemakers. Meemakers delen hun kennis en ervaring, geloven dat co-creatie leidt tot de beste resultaten. Meemakers realiseren samen projecten, verlaten gebaande paden om waarderend te onderzoeken. Samen op zoektocht naar een werkelijk duurzaam resultaat. Verhalen en ervaringen creëren die bij je blijven!

Hems Zwier

Hems Zwier   Programmamanager | organisatieadviseur | storyteller | new media | blogger

Hems is initiator, conceptontwikkelaar en aanjager van het Social Innovation Lab, daarnaast is hij als adviseur van het Social Innovation Lab betrokken bij het waarderend onderzoeken en uitvoeren van organisatieverandering.

Ik ben een avonturier naar het hart van mens en organisatie. Van origine psycholoog maar inmiddels al meer dan twintig jaar werkzaam in de rol van ‘veranderaar’ of beter ‘vernieuwer’.  Als programmamanager  vaak verantwoordelijk voor grootschalige landelijke projecten, maar ook  voor creatieve denksessies of bewustwordingstrajecten.

Bedenker van nieuwe ‘leer- werk- en ont-moetings-concepten’ zoals bijvoorbeeld het Social Innovation Lab en De Zomerschool.

De huidige tijd is er één van verandering! We kruipen over de rand van een epistemologisch breukvlak. Later roepen we misschien; ‘dat was het moment dat de verandering zichtbaar werd’ Op die roerige rand van een nieuwe tijd ben ik geboeid door alle ontwikkelingen die haar zichtbaar  maken. Geen makkelijke tijd, maar wel een uiterst spannende. Mij tref je aan op plaatsen waar mensen denken dat het nog beter kan én de menselijke maat, talent en het zelforganiserende vermogen van de mens centraal staan. In alles werk ik vanuit waarderend onderzoekende principes. Naast mijn werk als organisatieadviseur ben ik fervent blogger, spreker en als ‘guest lecturer’ verbonden aan het Windesheim Honours College en het Honours Programme.

Hems is de conceptontwikkelaar van het World Forum for Democracy 2013, 2014 en 2015 project, Getting Things Done, de Zomerschool 2012, de Zomerschool 2013, de Dragons’ Den Oud Bocum en de Dragons’ Den IJsseldelta over sociale innovatie en de veranderende rol van de overheid, de Dragons’ Den Kampen over de maatschappelijk rol van sportverenigingen en de Sandpit voor de Battle of Ideas, waarbij zowel de competitieve co-creatie als een nieuwe kijk op het bedrijven van wetenschap centraal stonden.

www.about.me/hemszwier