Advies bij veranderingProjectenTrainingenMeemakers
 • Advies bij verandering

  Het Social Innovation Lab adviseert bij verandering. Vooral daar waar ambitieuze (organisatie)doelen, zelforganiserend vermogen en het ontwikkelen van het menselijk potentieel hand in hand gaan.

 • Projecten

  Het Social Innovation Lab voor projecten die de mooite waard zijn. Vaak sociale vraagstukken. Het daagt uit tot nieuwe vormen van samen leren, werken en leven. Het verbindt generaties, het gaat uit van ieders talent en brengt een zo groot mogelijke diversiteit aan kennis, kunde en culturen samen.

 • Trainingen

  Het Lab traint. Uitdagende nieuwe trainingsconcepten. Een inhoud gericht op vernieuwing vraagt immers een vorm die daar aan bijdraagt! Het Lab verzorgt inspiratie-sessies, organiseert (meerdaagse) workshops en special events.

 • Meemakers

  Het Lab doet projecten met meemakers. Meemakers delen hun kennis en ervaring, geloven dat co-creatie leidt tot de beste resultaten. Meemakers realiseren samen projecten, verlaten gebaande paden om waarderend te onderzoeken. Samen op zoektocht naar een werkelijk duurzaam resultaat. Verhalen en ervaringen creëren die bij je blijven!

Remt Meijer

Remt P. Meijer | Boer | Bestuurder | Oud en Nieuw Bokum |

Ik ben boer( akkerbouwer) sinds 1972 na een landbouwkundige opleiding aan de HLS in Groningen en een studie management en marketing in Engeland (Essex college). Mijn boeren loopbaan is aangevuld met diverse andere bestuursfuncties, met name in de politiek , bedrijfsleven, besturen zoals ANWB en AVRO  en musea. Nu nog actief als bestuurslid van een waterschap, landschapsbeheer  en culturele instellingen.

Een paar kenmerken van het bedrijf: grootte plm 150 ha. Het bouwplan bestaat uit de volgende gewassen. Pootaardappelen 35 ha, suikerbieten 20 ha, zaaiuien 15 ha, graan 70 ha en grasdijken en kwelders 30 ha. Het zwaartepunt ligt bij de pootaardappelen en zaaiuien. Daarnaast produceert mijn Voordewind BV groene stroom sinds 1995.

Als eigenaar van het rijksmonument Oud Bocum is het mijn grootste uitdaging om behoud en restauratie te realiseren van deze monumentale boerderij.

Remt was als meemaker en gastheer betrokken bij de Zomerschool 2012, de Zomerschool 2013 en de Dragons’ Den Oud Bokum.