Advies bij veranderingProjectenTrainingenMeemakers
 • Advies bij verandering

  Het Social Innovation Lab adviseert bij verandering. Vooral daar waar ambitieuze (organisatie)doelen, zelforganiserend vermogen en het ontwikkelen van het menselijk potentieel hand in hand gaan.

 • Projecten

  Het Social Innovation Lab voor projecten die de mooite waard zijn. Vaak sociale vraagstukken. Het daagt uit tot nieuwe vormen van samen leren, werken en leven. Het verbindt generaties, het gaat uit van ieders talent en brengt een zo groot mogelijke diversiteit aan kennis, kunde en culturen samen.

 • Trainingen

  Het Lab traint. Uitdagende nieuwe trainingsconcepten. Een inhoud gericht op vernieuwing vraagt immers een vorm die daar aan bijdraagt! Het Lab verzorgt inspiratie-sessies, organiseert (meerdaagse) workshops en special events.

 • Meemakers

  Het Lab doet projecten met meemakers. Meemakers delen hun kennis en ervaring, geloven dat co-creatie leidt tot de beste resultaten. Meemakers realiseren samen projecten, verlaten gebaande paden om waarderend te onderzoeken. Samen op zoektocht naar een werkelijk duurzaam resultaat. Verhalen en ervaringen creëren die bij je blijven!

Sociale innovatie

Samen zorgen dat het morgen nog beter gaat dan vandaag op terreinen als onderwijs, werk en (jeugd)zorg’. Zo simpel kan het zijn!

Het Social Innovation Lab realiseert bijzondere projecten,waarin experts uit veel disciplines samen bouwen aan vraagstukken, die de mooite waard zijn. Wij geloven in de kracht van diversiteit! Architecten, kunstenaars, vissers, ambtenaren, bestuurders, boeren, psychologen, bestuurskundigen, organisatiekundigen, landbouwers, storytellers, theaterregisseurs, planologen, musici en projectmanagers die samen waarderend bouwen aan oplossingen, die de mooite waard zijn.

A D V I E S   E N   P R O J E C T E N

Het Social Innovation Lab adviseert en realiseert op een effectieve, laagdrempelige en betrokken wijze ambitieuze doelen en duurzame vernieuwing.

Het Social Innovation Lab is een initiatief van Hems Zwier Organisatieadvies en Interimmanagement B.V.