Advies bij veranderingProjectenTrainingenMeemakers
 • Advies bij verandering

  Het Social Innovation Lab adviseert bij verandering. Vooral daar waar ambitieuze (organisatie)doelen, zelforganiserend vermogen en het ontwikkelen van het menselijk potentieel hand in hand gaan.

 • Projecten

  Het Social Innovation Lab voor projecten die de mooite waard zijn. Vaak sociale vraagstukken. Het daagt uit tot nieuwe vormen van samen leren, werken en leven. Het verbindt generaties, het gaat uit van ieders talent en brengt een zo groot mogelijke diversiteit aan kennis, kunde en culturen samen.

 • Trainingen

  Het Lab traint. Uitdagende nieuwe trainingsconcepten. Een inhoud gericht op vernieuwing vraagt immers een vorm die daar aan bijdraagt! Het Lab verzorgt inspiratie-sessies, organiseert (meerdaagse) workshops en special events.

 • Meemakers

  Het Lab doet projecten met meemakers. Meemakers delen hun kennis en ervaring, geloven dat co-creatie leidt tot de beste resultaten. Meemakers realiseren samen projecten, verlaten gebaande paden om waarderend te onderzoeken. Samen op zoektocht naar een werkelijk duurzaam resultaat. Verhalen en ervaringen creëren die bij je blijven!

Visie

Kent u dat? Die reorganisaties, voorgestelde veranderingen of projecten die ontstaan omdat er iets niet goed gaat? Die probleemgericht onderzoeken hoe het beter kan. Kent u die energie zuigende trajecten waarbij de focus ligt op ‘wat er niet goed gaat’? Deze aanpak kom je vrij algemeen tegen, zowel op individueel, organisatie als maatschappelijk niveau. Uitgaan van datgene ‘dat er niet is‘! Er wordt energie gestopt in het van een 4 een 6 maken. Er wordt niet uitgegaan van het beste dat aanwezig is, maar van het slechtste, de probleemgerichte oriëntatie.

Het Lab gaat uit van het beste dat in een situatie aanwezig, de kracht en het talent. Het waardeert de vraag ‘Waar zijn we echt goed in’, ‘Waarom bestaan we’, ‘Wat is onze ambitie’. Deze manier van kijken en onderzoeken maakt van een 7 een 9! Er wordt uitgegaan van het potentieel dat aanwezig is.

Deze aanpak baseert zich  op Appreciative Inquiry of in goed Nederlands waarderend onderzoeken. Het gaat uit van het principe ‘leren van het verleden,  ontwikkelen op successen, krachten en gedeelde waardes’. Het gaat uit van het resultaat, ‘waar willen we naartoe’ en van de krachten in de organisatie in plaats van de tekortkomingen. Dat wil niet zeggen dat het onderzoek en de bevindingen niet kritisch zijn, of niet benoemen wat er niet goed gaat; de focus is echter bewust ontwikkelings- en oplossingsgericht. Daarmee is zij duurzamer en kent meer doorwerking, dan het puur traditioneel onderzoek.

Belangrijk is ook dat waarderend onderzoeken het liefst met het ‘hele systeem in de kamer’ werkt. Plannen worden niet top-down of bottom-up ontwikkeld, maar ontstaan in samenwerking met alle belanghebbenden. Dit levert een gedeelde verantwoordelijkheid, een directe actiebereidheid en voorkomt bureaucratische en langdurige planningstrajecten.