Advies bij veranderingProjectenTrainingenMeemakers
 • Advies bij verandering

  Het Social Innovation Lab adviseert bij verandering. Vooral daar waar ambitieuze (organisatie)doelen, zelforganiserend vermogen en het ontwikkelen van het menselijk potentieel hand in hand gaan.

 • Projecten

  Het Social Innovation Lab voor projecten die de mooite waard zijn. Vaak sociale vraagstukken. Het daagt uit tot nieuwe vormen van samen leren, werken en leven. Het verbindt generaties, het gaat uit van ieders talent en brengt een zo groot mogelijke diversiteit aan kennis, kunde en culturen samen.

 • Trainingen

  Het Lab traint. Uitdagende nieuwe trainingsconcepten. Een inhoud gericht op vernieuwing vraagt immers een vorm die daar aan bijdraagt! Het Lab verzorgt inspiratie-sessies, organiseert (meerdaagse) workshops en special events.

 • Meemakers

  Het Lab doet projecten met meemakers. Meemakers delen hun kennis en ervaring, geloven dat co-creatie leidt tot de beste resultaten. Meemakers realiseren samen projecten, verlaten gebaande paden om waarderend te onderzoeken. Samen op zoektocht naar een werkelijk duurzaam resultaat. Verhalen en ervaringen creëren die bij je blijven!

Het Social Innovation Lab werkt

vanuit de visie dat multidisciplinaire teams betere oplossingen vinden.  Het Lab omarmt concepten waarbij de talenten, drijfveren en ambitie van de mens centraal staan en waarbij vanuit de verbinding van ‘sterkten’ gekeken wordt naar uitdagingen. In de visie van het Lab zijn vernieuwen, verbinden, leiderschap, co-creatie, passie, ‘anders denken, anders doen’ belangrijke sleutelwoorden bij de uitdagingen die voor ons ons liggen. Zoeken naar nieuwe paden, zonder de gebaande te veronachtzamen! Vanuit die visie draagt zij bij aan concept- en organisatie-ontwikkeling en werkt van nature graag samen met onderwijsorganisaties.

Het Lab werkt met mensen die zichzelf en hun omgeving of organisatie willen verbeteren, die werken aan ambitieuze doelen én de ontwikkeling van hun talenten.