Lydia Zwier-KentieRob HendriksJelena GregoriusHems ZwierAnook CleonneRemt Meijer
 • Lydia Zwier-Kentie

  Kent de rijks-, provinciale en gemeentelijke overheid en non-profit-organisaties als haar broekzak. Weet wat het is om 'met gevoel' te functioneren in grote organisaties die op ratio zijn ingericht. Onderzoekt en adviseert rekenkamers op een waarderende wijze. Ambassadeur van het Vrouwenvoetbal.In 2013 beloonde de UEFA haar samenwerkingsconcept vrouwenvoetbal met de Golden UEFA Grassroots Award.

 • Rob Hendriks

  Architect bij DAAD architecten. Vanuit een voormalig silogebouw in Beilen werk ik aan ontwerp- en onderzoeksvraagstukken op het snijvlak van architectuur en landschap in de noordelijke regio. Ik houd mij in diverse netwerkverbanden bezig, met het hergebruik van bestaande gebouwen, de leefbaarheid in krimpgebieden en jongeren- en ouderenhuisvesting in combinatie met zorgprogramma's

 • Jelena Gregorius

  I am a highly ambitious and energetic young woman who aims at an international career in the field of development. My big passions are the topics South America, political participation, conflict management, and gender. Currently, I am a BBA student in Project Management with a specialisation in Communication & Media at the Windesheim Honours College in Zwolle, the Netherlands.

 • Hems Zwier

  Een avonturier naar het hart van mens en organisatie. Passie voor talent en eigen kracht als drijfveer voor verandering. Inspirator, conceptontwikkelaar en aanjager van het Social Innovation Lab. Als adviseur van het Lab betrokken bij het waarderend onderzoeken van sociale vraagstukken en organisatieverandering.

 • Anook Cleonne

  Beeldend kunstenaar, katalysator, aanjager en verankeraar van co-creatie en beeldvorming. Doener en bouwer die met beide benen op de grond staat maar graag haar verbeeldingskracht in de wolken houdt!

 • Remt Meijer

  Boer( akkerbouwer) sinds 1972 na een landbouwkundige opleiding aan de HLS in Groningen en een studie management en marketing in Engeland (Essex college). Mijn boeren loopbaan is aangevuld met diverse bestuursfuncties in de politiek , bedrijfsleven en besturen zoals ANWB, AVRO en musea. Nu actief als bestuurslid van een waterschap, landschapsbeheer en culturele instellingen.

Inspirator

Hems Zwier   Programmamanager | organisatieadviseur | storyteller | new media | blogger

 

Inspirator, conceptontwikkelaar en aanjager van het Social Innovation Lab, daarnaast ben ik als adviseur van het Social Innovation Lab betrokken bij het waarderend onderzoeken en uitvoeren van organisatieverandering.

Naast mijn werk als organisatieadviseur ben ik fervent blogger, spreker en als ‘guest lecturer’ verbonden aan het Windesheim Honours College en het Honours Programme.

Avonturier naar het hart van mens en organisatie. Aanjager en begeleider bij verandering met een duidelijke visie op transitie en transformatie. Denkt in groot ‘grootschalige landelijke projecten’ en in klein ‘kleine creatieve denksessies of bewustwordingstrajecten’.

Bedenker van nieuwe ‘leer- werk- en ont-moetings-concepten’ zoals bijvoorbeeld het Social Innovation Lab en De Zomerschool.

De huidige tijd is er één van verandering! We kruipen over de rand van een epistemologisch breukvlak. Later roepen we misschien; ‘dat was het moment dat de verandering zichtbaar werd’ Op die roerige rand van een nieuwe tijd ben ik geboeid door alle ontwikkelingen die haar zichtbaar  maken. Geen makkelijke tijd, maar wel een uiterst spannende. Mij tref je aan op plaatsen waar mensen denken dat het nog beter kan én de menselijke maat, talent en het zelforganiserende vermogen van de mens centraal staan. In alles werk ik vanuit waarderend onderzoekende principes.

Hems was concept-ontwikkelaar en meemaker van de Zomerschool 2012, Zomerschool 2013, de Dragons’ Den Oud Bokum, de Battles of ideas, de Dragons’ Den Sociale Innovatie en het World Forum for Democracy 2013, 2014 en 2015 Project.

www.about.me/hemszwier [ 06-21100891 | Hems@socialinnovationlab.nl ]

[contact-form subject=’Graag contact’][contact-field label=’Ik heb een vraag!’ type=’textarea’ verplicht=’1’/][contact-field label=’Naam’ type=’name’ verplicht=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ verplicht=’1’/][contact-field label=’Website’ type=’url’/][/contact-form]