Category Archives: Democratie

Democratie, gewoon niet sexy!

FullSizeRenderDemocratie is niet sexy! Ik kijk naar mijn Twitter stream en verbaas mij over de aandacht voor het referendum. De voor- en tegenstemmers buitelen in oppervlakkigheid over elkaar heen, het -ga niet stemmen kamp- lijkt de absolute winnaar vandaag. Een echte diaoog komt vrijwel nergens op gang, van deep democracy is al helemaal geen sprake. En de media, die zetten alle voors en tegens nog eens op een rijtje. Democratie anno 2016, gewoon niet sexy!

Facebook democracy

Democratie is niet leuk, vaak moeilijk, niet grijpbaar! Liever klikken wij een like or dislike button aan om onze mening te geven. Nu Facebook ons de mogelijkheid geeft emotie in onze <klik> te leggen kan het snel gaan met de .<klik democratie>. Lekker je mening geven en je gevoelens uiten over de gang van zaken in je dorp, regio, land of Europa. Wordt het geen tijd voor een serieuze poging de <klik democratie> groot en volwassen te maken? Digitaal stemmen met je smartphone? Als we onze financiële transacties afhandelen met de smartphone, kunnen we dat met onze goede burgerschap ook! Het zou de opkomst ten goede komen. Ik kan niet wachten op al die Facebook campagnes om de kiezer binnen te slepen. Ga even zitten en stel je dat eens voor. Neem vooral de jonge kiezer in gedachten. Hoe sleur je die het digitale stemhok in? Serious gaming kan een mooi begin zijn. Spannende avonturen, bloedstollende graphics, uitdagende keuzemomenten en aan het eind een stemadvies! En natuurlijk de button <voor> of <tegen>. Kijk, dat maakt democratie sexy!

Democratie voor de weldenkende elite

Democratie is voor en door iedereen, toch? Het recht om je stem te laten horen. Het recht om een keuze te maken. Je hoort het soms fluisteren, soms roepen:’ nou voor iedereen? Het zou mooi zijn als het zou kunnen, maar laat vooral de weldenkende medemens een keuze maken. De emotie van de massa leidt nooit tot visie, laat staan lange termijn denken, waar de vooruitgang wat aan heeft’. Is dat zo? En stel dat, waar is het dan fout gegaan? Bij de onduidelijke en schimmige politieke processen? Bij het niet luisteren naar de zo welig tierende grassroots democracy? Of gewoon bij het totale gebrek aan aandacht in het onderwijs voor de hedendaagse democratie? Faalt het huidig onderwijs in het begeleiden van de jeugd tot het opgroeien tot weldenkende democratische wereldburgers?

Onderwijs en democratie

Wat kan het onderwijs betekenen in het rijp maken van de jeugd voor de dialoog, het onderzoek, het uitstellen van de mening, het kijken door de ogen van de ander? En hoe onderwijs je dat? Kunnen de vaak logge onderwijsinstituties het vuur voor democratie doen ontbranden. In het jaarlijks bij elkaar komende World Forum for Democracy staat het dit jaar op de rol. Vier dagen lang debat, dialoog, labs en hackatons onder de titel Education and democracy: how to bridge the social divides? Hoe draagt onderwijs bij aan de toekomst van de democratie. Ken je een briljant initiatief dat kan bijdragen aan de verdere verheldering of verdieping van dit thema? Klik dan eens op de call for lab submissions (deadline 15 mei 2016) en doe mee aan het Forum!

[Ook dit jaar zal het Social Innovation Lab actief bijdragen aan en verslag doen van het Forum in Straatsburg. In Zwolle wordt een satelite event van het World Forum for Democracy georganiseerd. Heb je een initiatief dat daar niet mag ontbreken, e-mail of bel even!]

Jeremy Rifkin on the Zero Marginal Cost Society

The World Forum for Democracy in Strasbourg opened it’s doors to discuss a briljant theme; ‘From participation to influence, can youth revitalize democracy’ Jeremy Rifkin (President of the Foundation on Economic Trends) was invited to talk about his concept of the Zero Marginal Cost Society.

Slow watch this interview he gave just before addressing the World Forum for Democracy in Strasbourg. Jeremy Rifkin describes how the emerging Internet of Things is speeding us to an era of nearly free goods and services, precipitating the meteoric rise of a global Collaborative Commons and the eclipse of capitalism.

You can agree or disagree … but at least you should have an opinion on this one!

Can youth revitalise democracy? Yes they can!

Schermafbeelding 2014-07-01 om 11.12.01Next november the World Forum for Democracy will open it’s doors to investigate if youth can revitalise democracy. Over 150 countries and probably over 1500 participants will gather to discuss best practices and take them a big step further.

The Social Innovation Lab will be there, reporting on labs, breaking news, thoughts and new roadmaps for the future of democracy.

We will team up again with the World Forum for Democracy, the on-line magazine Society30.com and students of the Windesheim Honours College to report on the World Forum and bring you some stunning stories, day to day social media coverage and in-depth interviews.

On YouTube

Want to know more about some youth applicants and why they want to enter the Forum? Go to YouTube and search for World Forum For Democracy 2014. You will be amazed! They sure can revitalise democracy! We took a random dive into the pool of applicants and attached a few.

Follow the news

Follow all our updates? Read the latest? Follow us on Twitter or like us on Facebook! We will keep you informed and update you about special pages, must read articles, Youtube videos and of course the latest news!

100×100 gaat de markt op!

postzegel-100x100-met-tekstNatuurlijk heeft u al gehoord van de 100×100 correspondenten. 100 correspondenten die in 100 gemeenten onderzoek doen naar de netwerkdemocratie. [Nog niets van gehoord? Dan leest u er hier meer over!]

De correspondenten in de gemeente Voorst komen naar u toe! Op 13 juni en op 20 juni zijn we aanwezig op de markt in Twello. Graag praten we met u over uw initiatieven en uw ervaringen met de gemeente Voorst om uw initiatieven te verwezenlijken.

Hoe gaat en vaart de netwerkdemocratie in Voorst!

Dromers, doeners en doenkers

We zoeken dromers, doeners en doenkers, die hun initiatieven net bedacht hebben, al in de steigers hebben staan of misschien wel zojuist hebben afgerond. Hoe meer hoe beter. Twijfel niet of uw droom of initiatief wel groot genoeg is om over te praten! Uit kleine initiatieven zijn geweldige zaken ontstaan.

Niet op de markt vrijdag?

Stel u gaat niet naar de markt in Twello, maar u wilt wel graag praten over uw ervaringen. Dat kan! Belt u gerust met Lydia Zwier-Kentie (06-54331922) Een email kan ook naar Lydia@Socialinnovationlab.nl

Van gemeente naar gemeenschap ©

Een gemeenteraad op expeditie

foto 29 mei 2014. Buiten wisselen regen, wind en zonneschijn elkaar af. Een prima dag voor een expeditie! Raadsleden van de gemeente Zutphen verzilverden het cadeau dat hen door het CVJO was aangeboden. Een expeditie naar een nieuwe, net andere, raadsperiode in Zutphen. Dichter bij de inwoners, samen de gemeenschap ontwikkelen. Niet beslissen over, maar beslissen met elkaar.

In een verandering van tijdperk

Tijdens de opening van het nieuwe pand organiseerden het CVJO Zutphen (alwaar het Lab huist) een miniposium over Society 3.0. Thema: wat zijn de nieuwe trends en wat betekenen ze voor het werken en ondernemen in de toekomst. Een onderdeel was het Trendspel© , waarbij een aantal teams de nieuwe trends toepasten op de uitdagingen waar we nu voor staan. Denk aan mobiliteit op maat, een levendige binnenstad, eten uit de streek en naast vele anderen het thema de nieuwe overheid.

Het team ‘De nieuwe overheid’ stelde een, op het eerste oog simpele aanpak voor, voor een lokale overheid, die meer in dialoog en interactie met haar inwoners, meer gelijkwaardig en samen, ‘dichter bij de burger’ wil besluiten. Dichterbij te verstaan als het voorbereiden van beleid en besluiten in dialoog met én als het even kan op een locatie die recht doet aan het onderwerp. Besluiten nemen over cultuur? Dan gaan we naar één van de cultuurhuizen. U snapt hem! Inhoud en plek worden naadloos aan elkaar verbonden. Het team won glansrijk en verkreeg daarmee de beschikbaar gestelde adviestijd om weg te geven als cadeau, om zo het voorgestelde concept verder uit te werken. De gemeenteraad van Zutphen, en dus eigenlijk de gemeenschap van Zutphen kreeg het cadeau aangeboden en daarmee de uitnodiging op expeditie te gaan.

Expeditie van gemeente naar gemeenschap©

Net even anders dan het gebruikelijke. Een expeditie heeft een duidelijk doel, een echte ambitie, veel onbekendheid, onzekerheid en een aanpak die het midden houdt tussen experiment en een well educated guess. Na een korte inleiding gingen de raadsleden de straat op met een simpele doch duidelijke opdracht:

  1. Praat met een inwoner en vraag welke droom hij of zij morgen gerealiseerd wil zien,
  2. Vraag welke bijdrage de inwoner zelf zou willen leveren,
  3. En onder welke condities,
  4. Neem vervolgens de inwoner mee en verzorg een 2 minuten duo-presentatie.

 

Ik hoor je denken: ‘wat is hier bijzonder aan? Dat doen raadsleden toch dagelijks’  Jazeker! Klopt, maar nu moest het in de korte tijd die beschikbaar was. En in duopresentatie met de inwoner, samen dromen verwoorden. Er daardoor ontstond een mooie dialoog tussen inwoners en partijen. Bijzonder was het grote aantal jongeren dat bereid was om mee te gaan om duidelijkheid te geven over hun wensen. Duidelijk en openhartig spraken zij over hun ideeën en wensen. Boodschap: ‘neem ons serieus, geef ons een platform’. Vandaag kregen ze dat van de aanwezige raadsleden. De thema’s varieerden van ontmoetingsruimte voor de jeugd, het 18+ drankbeleid tot de roep om een jongerenraad om mee te denken met de Raad. De jeugd bleek tijdens deze pressure cooker als vanzelf een drijvende kracht om van gemeente naar gemeenschap te komen.

Gewoon doen in kleine stappen

De expeditie voelde voor alle betrokkenen als een mooie opstap naar een vervolg. En was als bijvangst een leuke teambuilding voor de nieuwe raadsleden. Kortom een mooi resultaat! In expeditietermen gesproken: een weg om te vervolgen. Kleine maar doelgerichte stappen, geen grote verhalen, maar gewoon doen! Hoe nu verder? De tijdens de evaluatie gemaakte opmerkingen geven richting:

foto 1-1Niet alleen bij vragen laten, maar burgers blijven betrekken. –Direct bij de start van het traject, niet aan het einde. Het vervolgens ook echt samen willen doen. -Naast elkaar in plaats van tegenover elkaar. –Meer diversiteit brengen in de betrokken groeperingen en leeftijden. -Uit de kleine gouden cirkel van de altijd meepratende inwoners breken! Echt op locatie deze mensen vinden! – Of het nou burgerparticipatie of overheidsparticipatie wordt … gewoon doen en laten zien! -Een echte jongerenraad formeren, zodat wij (de jongeren) kunnen werken aan onze toekomst. -De jeugd echt de ruimte geven! -samen oplossingen zoeken zorgt dat de essentie weer in focus komt, en niet de regels of de uitvoering. –De jongeren en raadsleden kunnen veel van elkaar leren. De hele raadsperiode contact houden, elkaar coachen’

Het antwoord op de vraag ‘Hoe krijgen we de gemeente naar een gemeenschap die past in deze tijd?‘ lijkt duidelijk!  Gewoon door te doen. Op locatie vergaderen, vindplaats-gericht werken. Samen op pad, experimenteren en leren. Nieuwe praat- en denkplekken creëren. Vertrouwen geven. Een brede diversiteit aan belanghebbende betrekken. En er valt veel af te kijken. Er zijn al veel mooie voorbeelden. blijkt uit de opsomming van Tegenlicht, ook in Zutphen. Kijk eens naar de procesgang van de initiatieven in Ulrum of in Kloosterburen. Ontwikkelingen dichtbij en met de inwoners. Kleine stapjes, leveren een sprong voorwaarts.

En de gemeenteraad van de toekomst? Die staat al voor je getuigende de betrokkenheid van de jongeren en de tweet van de 16 jarige Wieke ‘Politiek is wel cool! #ExpZutphen’

Jongerenraad

Als afsluiter. Zou het niet geweldig zijn als in het jaar dat het World Forum for Democracy zijn focus legt op de jeugd om de democratie te revitaliseren, Zutphen dat gewoon doet!

Meer info over het trendspel of expeditie? Even bellen! (Hems Zwier, 0621100891)