Category Archives: Het Nieuwe Werken

Welbegrepen eigenbelang … uw mooiste toekomst!

verbindingklein kopieWelbegrepen eigenbelang, wat is dat eigenlijk? En hoe kan het helpen bij het realiseren van uw doelen. Een pleidooi voor het echt begrijpen van uw belang. Zet de essentie  centraal, creëer een gemeenschappelijke ambitie en kom tot een beter ontwerp. Social Design for the future. Laat u verleiden! 

Wij Nederlanders zijn niet zo goed in het welbegrepen eigenbelang. Als ik de bronnen mag geloven zijn de Fransen of de Amerikanen er veel beter in! Wij zijn meer van het eigenbelang. We kennen onze positie, onze kleur en gaan vol voor de winst. Noem het onbegrepen eigenbelang. Er moet een nieuwe fusieschool komen, wij praten er jaren over, komen geen steek verder. Amerikanen schijnen uitmuntend te zijn. Die school moet er komen! Dat onderwijs is belangrijker dan het laten zegenvieren van eigen belang of overtuiging. Het gaat immers over onze kinderen.

Welbegrepen eigenbelang? Ja, als groep je sterk maken voor een gemeenschappelijke ambitie, waarbij de uitkomst altijd beter is dan het najagen van het eigenbelang. Vul voor ‘een school’ een willekeurig ander doel of geïsoleerd optrekkend individu in. Armoede, innovatie, werk, zorg! En direct krijg je een gevoel bij de begrippen macht en onmacht.

Lastig proces of simpel mechanisme
Slecht in welbegrepen eigenbelang? Komt dat door onze historie van verzuiling? Versluieren onze ego’s en gestold eigenbelang de blik op het welbegrepen eigenbelang. Stap eens een bestuursvergadering in, kijk eens rond en luister. Strijdbare taal, korte termijn resultaat en jawel eigenbelang. Niet het brede WIJ staat voorop, maar het wij als bestuur, wij als club, wij als zorgverlener, wij als … vul maar in. Als het moet sluiten we compromissen met andere kleine wij’s. Compromissen met een mager resultaat!

We gaan niet voor de hoogst haalbare kwaliteit. Nee we gaan voor de hoogst haalbare kwaliteit gezien ons belang. Te abstract? Pas het eens toe! Kijk bijvoorbeeld eens naar de transitie in de Jeugdzorg. Of naar die zieltogende verenigingen en stichtingen, die dezelfde doelen wensen te realiseren, maar elkaar bestrijden.

Ik daag je uit! Met wie zou je moeten samenwerken om je doelen dichterbij te halen, terwijl je dit gezien de belangen nu niet doet? Je voorbij gaat aan welbegrepen eigenbelang en je dus nooit de mooiste uitkomst krijgt. Tja misschien betekent dat opheffen en aansluiten. Fuseren en vernieuwen, of gewoon samen-op-trekken

Doe het eens! Pak de uitdaging waar je nu aan werkt, het zweet van op het hoofd krijgt. Ga zitten, vel papier erbij en tekenen! Wat zou het betekenen als je, zelfs met je aperte tegenstanders, zou denken vanuit dit welbegrepen eigenbelang!

Het mooiste of het meest haalbare
Zet jouw mooiste uitkomst neer! Teken het, hoe meer details hoe beter. Laat je niet leiden door ingeschatte belangen van anderen, protocollen, regelgeving en bekende ego’s. Gewoon tekenen. Dromen! Gaat het over de zorg voor Jeugd? Zet het kind centraal en droom! Een voetbalclub, de voetballer centraal! Onderwijs, het lerende kind centraal! Een bakker, het brood centraal! Ik zie je denken: ‘Damn dat levert een heel andere tekening op’. En zo simpel kan welbegrepen eigenbelang zijn!

Simpel, maar niet eenvoudig! 
Het mooiste ontstaat als je simpelweg vanuit de essentie denkt en de belangen even weg laat. Neem jeugd (of vul een andere essentie in). Teken de optimale zorg voor jeugd zonder te starten bij de voor-ingeschatte belangen van alle betrokkenen. Start vanuit de jeugd! En natuurlijk in dialoog MET die jeugd. Niet starten vanuit de reorganisatie en bovenliggende transitiebelangen, ontwerp met de essentie als middelpunt! Durf opnieuw te beginnen! Echte oplossingen te zoeken door vanuit de essentie te starten en niet direct vanuit de randvoorwaarden en belangen. Neem gerust de algemene kaders mee, maar stap uit die perverse prikkel van het eigenbelang!

De kanteling naar welbegrepen eigenbelang
ZO die is naïef hoor ik je roepen! Is dat echt zo? Of is er een kanteling gaande van bestuurders en professionals die begrijpen dat dit de betere weg is. Dat je beter vanuit de essentie kunt ontwerpen. De randvoorwaarden en de soms pijnlijke gevolgen verdwijnen niet! Bezuinigingen, ontslagen, moeilijke keuzes blijven aanwezig. Maar benader deze ook eens vanuit dit essentie-ontwerp-denken. Dat levert zuivere ontwerpen en een sneeuwbaleffect op. Kauw er eens op!

Durf je het aan om te kiezen vanuit de essentie en voor het welbegrepen eigenbelang? Of wil je meedenken? Hoor graag je reactie!

Sociale innovatie …voorbij de hype begint het vertrouwen!

fotoHet is lente! Eindelijk! Een zucht van verlichting gaat door de natuur. Bloesem knalt uit knoppen. Mooi zoals de natuur altijd het juiste moment weet te vinden. Daar is de mens al jaren naar op zoek. Elke veranderaar, vernieuwer, innovator, incubator, inspirator, navigator voorzien van modernistische kretologie zoekt naar dat juiste moment! De heilige graal van verandering!

Voorbij de hype van magische momenten
Zo nu en dan lukt het om dit magische moment te hypen. De wensdroom of frustratie van velen te voorzien van een bijna magisch etiket. Onder het uitroepen van: ‘Dit is het’ gaat een zucht van verlichting door vernieuwend Nederland. Eindelijk daar is de epistemologische breuk. De breuk met het oude! Het licht aan de horizon, een einde aan de systeemcrises.

Het zou te ver voeren om alle hypes van de laatste 5 jaar te benoemen en op hun waarde te schatten. Pakken we er twee! Het nieuwe werken en sociale innovatie. De eerste omdat het een mooi voorbeeld is van hoe een prima gedachte als ‘laten wij het werk vernieuwen’ uiteindelijk bij het vuil gezet werd omdat het vooral over gadgets, ruimtebesparing en social media workshops leek te gaan. De hype van ‘Het Nieuwe Werken’ brengt nu niemand meer op de been.

Jammer, want het veranderingspotentieel was enorm en is nog steeds hard nodig. Het huidige tijdsgewricht vraagt om een ‘nieuw werken’, maar dan vooral gericht op dieper liggende vragen. Wat is werk eigenlijk, hoe verdeel je het, hoe innoveer je het? Of beter hoe zorg je dat gezien de vraagstukken van nu ….datgene wat wij ‘werk’ noemen er op aan blijft sluiten. Zeg maar eerst eens terug naar de essentie; ‘voor welk probleem of welke ambitie levert werk eigenlijk de oplossing’?

Voel je um? Leg werk eens aan tegen zorg, tegen educatie, tegen kwaliteit van leven, tegen duurzaamheid, tegen de droom van de kinderen van onze kinderen, dan praten we over een andere essentie en andere oplossingen! Dan spreek je over inbedding van het nieuwe werken in de vraagstukken van nu! Dan spreek je over integraal kijken naar de wereld van nu.

Sociale innovatie een vlucht naar voren?
Sociale innovatie lijkt het nieuwe ‘Het Nieuwe Werken’. De vlucht voorwaarts naar een nieuw concept. Gemakkelijk, want sociale innovatie kent vele gezichten en definities. En zoals de roeptoeters ons doen geloven ‘de tijd is er helemaal rijp voor’. Dat laatste is ook zo! De huidige systeemcrises maken dat links, rechts en in het midden ruimte ontstaat voor de gedachte dat het anders moet. Dat we nu vooral de huidige crises moeten dempen en naarstig op zoek moeten naar die fundamenteel andere setting, die maakt dat we echt op weg kunnen naar nieuwe elkaar voedende systemen. Het begrip sociale innovatie bestaat al jaren en kent een forse theoretische basis. Toch vraagt het om een definitie.

Sociale Innovatie een definitie
Laten we er de ‘Guide to Social Innovation’ van de EU eens bij pakken. Direct op de eerste pagina:

Social innovation can be defined as the development and implementation of new ideas (products, services and models) to meet social needs and create new social relationships or collaborations. It represents new responses to pressing social demands, which affect the process of social interactions. It is aimed at improving human well-being. Social innovations are innovations that are social in both their ends and their means. They are innovations that are not only good for society but also enhance individuals’ capacity to act.

Kijk daar hou ik van! Ambitie! Helemaal van deze tijd zou ik zeggen. Sociale innovatie is dus meer dan een tooltje van het HRM department. Sociale innovatie gaat over verandering van systemen, het weven van nieuwe verbanden. De EU guide vervolgt:
Social innovation describes the entire process by which new responses to social needs are developed in order to deliver better social outcomes. This process is composed of four main elements:
– Identification of new/unmet/inadequately met social needs;
– Development of new solutions in response to these social needs;
– Evaluation of the effectiveness of new solutions in meeting social needs;
– Scaling up of effective social innovations.

Simpel, maar niet eenvoudig! Laten we deze definitie en uitwerking nou eens even gebruiken. Zo breng je de hype tot rust. Sociale Innovatie vraagt om een proces dat deze uitdaging kan dragen zonder het proces te verstoren. Het vraagt om een proces waarbij top/down en bottom/up elkaar vinden (Appreciative Inquiry levert zo’n aanpak).

Begin klein en laat het groeien
Even terug naar het begin! Lente! Kijk naar de natuur! Laat je inspireren! Begin klein en laat het groeien! Zelfs de grootste systemen beginnen als een klein knopje. Een prachtig bloesemende boom is niet meer dan een totaal van kleine bloeiende bloempjes. Geef regelvrije ruimte, steun nieuwe initiatieven, faciliteer, schenk aandacht zonder teveel voorwaarden. Evalueer, prototype, pionier, ‘fail fast’ dat is het nieuwe vernieuwen!

Zet u niet vast in grootste transitie en transformatieplannen. Laat de teugels van controle vieren en geniet van het resultaat! Ga met lef de zoektocht aan! Geef de ruimte aan de ‘grassroots’, stuur met een pink en zie daar …… de kracht van sociale innovatie!

Het Nieuwe Werken: Game over? Or next level!

Arbeidsellende Het Nieuwe Werken: Game over? Of next level!In de auto, radio aan. Twee nieuwsrubrieken volgen elkaar kabbelend op. Ineens realiseer ik mij de tegenstrijdigheid. De ene rubriek geeft aan dat werknemers boven de veertig oud en versleten zijn. De andere dat werknemers boven de zestig zolang mogelijk in dienst moeten blijven. Natuurlijk met bijpassende contractvormen en niet te lang doorbetalen bij ziekte. Ik denk ‘Je zou maar tussen de veertig en zestig zijn’. Overigens blijken twintigers en dertigers massaal hun burn-out te genieten. Zo heeft elke categorie zijn eigen arbeidsellende! De vraag blijft waarom we niet in staat zijn integraal te denken als het over zulke belangrijke thema’s gaat.

Los denderende trends

Trends in ‘denken over werk’ denderen geheel los van elkaar op ons af. Neem het Nieuwe Werken dat inmiddels voor een beetje frontliner alweer passé verklaard is. Of het langer doorwerken, voor velen tegen wil en dank. Of neem de angst voor de reductie van ons arbeidspotentieel, als in de naderende donkere wolk van de vergrijzing. En tenslotte de trend dat de gemiddelde werkgever de medewerker steeds jonger van het stempel oud voorziet. Oud als in niet creatief, niet flexibel, maar wel ziek, zwak en misselijk. Trends die allemaal waar lijken en allemaal met een stevige korrel zout genomen moeten worden. De toekomst creëert haar eigen oplossingen immers, niet gehinderd door de wetmatigheden van de huidige tijd.

Het Nieuwe Werken, een onzinnige container

Het Nieuwe Werken zou, als je de term mag geloven, het panacee zijn voor alle ‘arbeidsellende’, een einde aan het geïndustrialiseerde werk-denken. Het nieuwe als in beter, mooier en mensvriendelijker. Een mooi wereldbeschouwend kader voor ons werken in de eenentwintigste eeuw. De arbeidsfilosofie van deze eeuw!

Dat zou het kunnen zijn! Helaas komen we nog niet veel verder dan totaal versplinterde visies op (thuis)werken, het gebruik van digitalegadgets, social media en het anders inzetten van kantoorruimte. Natuurlijk zijn er stromingen die voorzichtig verder gaan, die een ‘andere cultuur’ propageren, een andere managementstijl en een poging wagen om tot nieuwe organiserende principes te komen. Maar zonder de wijsheid in pacht te hebben, het blijft behelpen en nieuwe versluierende termen als Samen Slimmer Werken helpen daar niet bij.

Wat nou als Het Nieuwe Werken een echt integrale visie zou zijn?

Wat nou als Het Nieuwe Werken zou gaan over een integrale visie op maatschappelijke trends, technologische vooruitgang en de zich verder ontwikkelende mens? Wat nou als Het Nieuwe Werken aandacht zou besteden aan de kracht van diversiteit en het beter verbinden van generaties en culturen? Wat nou als het gaat over organisaties die werknemers delen om hun kracht en talent het beste tot zijn recht te laten komen? Wat nou als de overheid meedenkt door regelvrije ruimte te creëren voor initiatieven die dit integraal denken in zich dragen? Wat nou als de belastingwetgeving zou ontstaan vanuit dit ‘nieuwe denken over werk’ in plaats vanuit het oude? Wat nou als we de mens als uitgangspunt nemen en uitgaan van een ‘leven lang leren’ en een ‘leven lang werken’? Wat nou als werken en zorgen als onderdelen van één integrale visie op de duurzaam werkende of beter levende mens gezien worden? Wat nou als we uit onze verkokerde visies stappen en echt met oog voor diversiteit en verschillen de toekomst van de werkende mens waarderend zouden onderzoeken?

Niet om er vuistdikke rapporten over te schrijven, maar om het direct toe te passen! Dat hoeft niet groots en meeslepend, dat kan klein beginnen. Niet vanuit functie of organisatie denken, maar vanuit de wens om toekomstvaste leuke, effectieve, talentontplooiende situaties te creëren. Iedereen heeft een visie op ‘optimaal werk’, waarbij eigen kracht en talent zich maximaal ontplooien en hand in hand gaan met een enorme lolfactor en het organisatiebelang. Stel je het eens even voor. Pak een vel papier en beschrijf of teken het eens. Ik hoor u denken…ehhhh….inderdaad u heeft die visie ook!

Rekent u even mee

Stel nou dat al die individuele optimale belevingen gericht zouden kunnen worden op het belang van de organisatie en misschien zelfs maatschappelijk belang. Stel nou dat je voorbij de angst van gebrek aan controle zou gaan. Dat je zou zeggen: Dat Nieuwe Werken dat ontwerpen we samen! Dat ontwerpen we vanuit een integrale waardering van een leven lang leren en werken. Kijk, dan hebben we het ergens over! Dat zou Nieuw Werken zijn!

Dit blog verscheen eerder op www.hetnieuwewerkenblog.nl