Category Archives: Society 3.0

Innovation and education: the third re-birth is coming!

20140430_095102892_iOSThe debate about innovation and education is ongoing. I have been hearing about this since a decade ago, when I landed in the academic field. So, what’s new?. The impact of technology have forced a change in the way we teach, from chalk to digital pen. Although I know teachers who still want to use talk and chalk (and as long that works I think is a legitimated tool as all the others), most of us have been moved into sharing the space of our storytelling talent with the tedious powerpoint, beamer, digital boards (which actually never seems to work as they promised will do) and to incorporate all kind of tricks and treats into our lectures. Teachers have almost been forced to become entertainers.

Are we then assisting to a third re-birth of learning? I say the third because the first one took place during the Renaissance and the second during the industrial revolution. Let’s take a short look back.

Third re-birth of learning

During the 14th and 15th century in Europe, we saw how scholars start focusing more in humanistic topics and areas, switching from religious to more secular approaches. Humanistic lectures took over the floor at the major universities in Europe and started to discuss about the meaning of things, more than the memorizing techniques of previous academics. And in order to find meaning of things, the students needed to know not only about the exact sciences and the mysticism of the religious texts, but also to take a look into art, philosophy, astronomy, history, poetry, literature and the classics, the Greeks… In the Netherlands, the Moderna Devotia brought even a bigger revolution, the possibility for woman to access the same forms of education than men, despite the fact they probably were kept even busier with extracurricular activities such as needlework, dancing and probably cooking. We have to understand that most of the population at that time were not able to read. Most of the transmission of knowledge was done orally. However, the invention of the printing press in the mid 15th century made books widely available and this translated into an increased literacy rates all across Europe. No question, that was probably a big revolution for them, as it has been for us, lectures of today, the impact of technology and social media. This video recreates perfectly my comparison, with a fine sense of humor.

Gamification in education

The easy access to books created a new revolution inside the classrooms. Reading was an important part of all curriculums around Europe. Culture was linked to reading. Translation of books started back then to make knowledge available to people who could not read in Latin or old Greek. The classics were suddenly available for everyone. It was then as well a sense of innovation in education, looking at forms and methods that could improve the process of learning.

Nowadays, where a lot of modern lectures are experimenting with gaming as a tool for teaching, we should not forget that back in the 17th century, John Locke already introduced games as part of the educational process. He influenced considerably the education in Britain and North America and his work In Some Thoughts Concerning Education (1697) already points out to the complexity of learning and he points out to techniques of practical learning, for example through games.

Human Capital in boxes

It was the industrial revolution which seemed to damage that process of innovation started back in the Renaissance. We needed to standardize education as we were doing with the production of things! Education was another form of industry and the students were products that needed to be organized, classified, tagged, and deliver in bunches of ages, subjects, capacities and grades. We dehumanized  the humanistic approach and start delivering human capital in boxes. The education system was as well one of the tools to start building national identities and defining the nation state concept.

It looks like this system was working well for decades. At least our governments thought so, not even considering that the protests of students and lectures during the last decades in different countries around Europe were, more than a sign of rebellion, a symptom of a serious illness. Education as we know it, is dying. We cannot teach future generations to fix the problems created in the last two centuries with the same tools which created those problems in the first place.

Join the New Renaissance

This time the revolution is starting down upwards. While top down measures and legislation is still stacked in structures of the past two centuries, students and lectures are already moving in the 21st century and they are even visioning the 22nd century as we speak. As the nation state concept dilutes in the globalised world, the education as a tool from the nation state reclaims no borders. While the educational institutions’ understanding of applying technology limits to boring and unfriendly Learning Management Systems, students and lectures are trying to break the walls of the classrooms by engaging with others using all kinds of technologies, not even forgetting the most powerful one: face-to-face. While governments are deciding to take arts and humanities out of the curriculums all across Europe, students and lectures are demanding a new Renaissance. A humanistic approach to all forms of education, because after all, we are humans. While ministries of education and educational institutions sell to be thinking out-of-the-box by investing millions in stupid learning systems and digiboards that do not work and lack maintenance, students and lectures are now, more than ever, thinking with and in-the-global-box to speak out loud that we do not live in a world of boxes anymore, that one size does not fit all, that A’s and B’s and C’s do not speak for who we are, that education is a serious business and the only tool for freedom and contribution to a better society. I am in for this new re-birth of education! Who dares to join?

By María Garcia Alvarez

Onderwijs … en het einde van de schaapherder!

Ooit zat ik ergens in een klein zaaltje te luisteren naar het verhaal van Jef Staes. Over rode apen en schapen; zei de uitnodiging! Een ‘must listen’ riep iemand. En ik moet toegeven, ik heb genoten die avond. Een prachtig met humor doorspekt verhaal! Herkenbaar, heel society 3.0, en een gedeelde visie op onderwijs!

3d world

Vandaag kwam ik bij toeval een keynote van Jef Staes tegen. Lekker kort, 32 minuten! Belangrijke minuten voor iedereen, maar zeker voor degene die werkzaam zijn in het onderwijs of als veranderaar! Hij legt de transformatie van de 2d wereld naar de 3d wereld uit! Kijken dus!

Van lam naar schaap

Het onderwijs maakt lammeren door fascinatie voor diploma’s en te weinig aandacht voor talenten en ambitie. Zijn oplossing? Diploma vrij onderwijs! Organisaties maken van medewerkers schapen door te veel aandacht voor functiebeschrijvingen. Zijn oplossing? Functie(beschrijving)vrije medewerkers, aandacht voor talenten, ambities en rollen! En dan volgt als vanzelf een pensioen-vrij leven … want je wilt toch niet met pensioen als je precies datgene doet waar je talent, kracht en ambitie samenkomen!

Enfin

Kijken dus!

Ruimterecht en de waanzin van aardlingen!

komeetHet landen op een komeet valt onder het ruimterecht. Bijzonder dat wij aardlingen dat wel even opstellen! Over kometen en denken in eigendom!

We hebben een sonde op een komeet geplaatst! En dat is groot nieuws, mooi nieuws ook! Een jongensdroom. Verre werelden ontdekken, gaan waar nog niemand ging. En misschien ook wel een meisjesdroom en dat hebben we nodig! Je kunt maar beter over vrouwelijke communicatieve vaardigheden beschikken voor het geval we andere intelligente levensvormen tegenkomen. Mannen zitten nog te veel in het oude -landje-pik-met-zakmes-spel!

Radio 1 geeft een korte update over de komeet, de harpoentjes om het ding vast te zetten en warmt de luisteraar op met de vraag: ‘Stel nou dat er in die komeet een belangrijk metaal zit … goud bijvoorbeeld, van wie is dat dan’. Een deskundige op ruimte-recht-gebied zal hier na het journaal een antwoord op geven. Laat dat nou eens even inzakken! Ruimterecht! We zijn niet in staat om op mondiaal niveau een eenduidig, waarden gedreven recht te handhaven, maar we zijn gelukkig wel in staat de eigendomsverhoudingen van een langs suizende komeet nauwkeurig te omschrijven.

Grootheidswaan 2.0

Ruimterecht! Belangrijk, nu we de aarde langzaam hebben verbruikt. Tijd om te bezien welke naburige planeten en kometen we leeg gaan trekken. Een zorgvuldig setje ruimteregels om de diverse op jacht zijnde partijen te reguleren, is dan buitengewoon handig. Zorgvuldig overwogen protocollen over het handelen op een nieuwe te kolonialiseren plek. Landen, harpoentjes uit, vlaggetje in de grond, grenzen trekken en niet vergeten; een naam geven.
Het zal toch wat zijn als een eventuele andere intelligente levensvorm ons zo bezig ziet. Vermoedelijk vormen wij het dankbare onderwerp in een intergalactische banana-split. Grootheidswaanzin 2.0 er is ruimte, dus zal er ook ruimte-recht zijn en dat recht maken wij aardlingen .

Aardrecht

Eigenlijk best spannend als dit recht gestoeld is op waarden en normen die voortkomen uit -ruimte denken- en de mogelijke aanwezigheid van ons nog onbekende intelligente wezens. Leuk ook om te fantaseren over de legitimiteit van dit recht en de autoriserende en handhavende instanties. Maar vooral interessant om eens als case te gebruiken bij het denken over hoe in deze onmetelijke ruimte recht gedaan kan worden aan allen en alles dat zich daar beweegt. We hebben al moeite met het klimaat, laat staan de ruimte!

Was Bolivia niet het eerste land dat de aarde als belanghebbende in een wet heeft vastgelegd? Dat lijkt mij een mooi begin!

Can youth revitalise democracy? Yes they can!

Schermafbeelding 2014-07-01 om 11.12.01Next november the World Forum for Democracy will open it’s doors to investigate if youth can revitalise democracy. Over 150 countries and probably over 1500 participants will gather to discuss best practices and take them a big step further.

The Social Innovation Lab will be there, reporting on labs, breaking news, thoughts and new roadmaps for the future of democracy.

We will team up again with the World Forum for Democracy, the on-line magazine Society30.com and students of the Windesheim Honours College to report on the World Forum and bring you some stunning stories, day to day social media coverage and in-depth interviews.

On YouTube

Want to know more about some youth applicants and why they want to enter the Forum? Go to YouTube and search for World Forum For Democracy 2014. You will be amazed! They sure can revitalise democracy! We took a random dive into the pool of applicants and attached a few.

Follow the news

Follow all our updates? Read the latest? Follow us on Twitter or like us on Facebook! We will keep you informed and update you about special pages, must read articles, Youtube videos and of course the latest news!

Waarom grote verhalen en kleine stappen belangrijk zijn!

stapstenenPraten over sociale innovatie op een mooi terras bij de Onthaasting. Zeg nou zelf veel beter gaat niet worden. Ik kijk terug op een aantal jaren Social Innovation Lab. ‘Wat doe je nou precies’; vraagt mijn gesprekspartner. Een mooie vraag waar een waaier van antwoorden op mogelijk is. Natuurlijk vertel ik over de mooie projecten, die allen vernieuwing in zich dragen. Het anders denken en het anders doen. Begrippen als experimenteerplekken, regelluwe ruimte, kaders en creatieve ruimte, waarde toevoegen, rollen al snel over tafel. En vooral het ontstaan en realiseren van concepten vanuit een idee.

Een idee of een ergernis

Niets zo mooi als een idee dat ineens tot een duidelijke visie leidt. Als voorbeeld neem het idee van de Zomerschool. Ontstaan vanuit de gedachte dat een leven lang leren de toekomst heeft. En uit een ergernis over het huidige onderwijssysteem dat zoveel mooier zou kunnen. Zou het niet mooi zijn om verschillende disciplines, verschillende generaties met elkaar te verbinden op unieke plekken. Samen kijken wat er dan ontstaat, samen leren en genieten van dat wat er is. En daar uiteraard een enorme fun factor aan toevoegen. En dat werkt! Het concept dat ontstond wordt al op verschillende plaatsen gebruikt of geleend. En uit het eerste experiment zijn allerlei bijzondere projecten en verbindingen ontstaan. En dat is sociale innovatie. Zaken in gang zetten, experimenteren, leren en doorgaan. Kijken tot welke rimpelingen het werpen van een steen in de vijver leidt.

Een ergernis en een idee vormen de basis van veel van mijn concepten. Mijn laatste uitdaging Challenge the Future komt voort uit de ergernis dat er in Nederland jonge kinderen onder de armoedegrens leven. Een enorme kapitaalvernietiging als het om toekomstig talent gaat. Het idee koppel de mogelijkheden van de deeleconomie aan ‘groot dromen’ en het aanjagen van talentontwikkeling. Een idee zonder achterliggende ergernis is zelden de moeite waard! Net zoals talent zonder ambitie ook meestal tot niets leidt. Inmiddels ontstaat een mooi -voor en door jongeren- project met potentie. Belangrijk vraagstuk blijft wel het verdienmodel. Hoe krijg je een dergelijk project duurzaam verankerd? Wel of niet commercieel, crowd funding, subsidie, Social Impact Bonds? Of een cocktail van het voorgaande. Daar valt nog veel te leren! En degene die daar een mooi antwoord heeft mag mij gerust ‘s nachts bellen.

Grote verhalen en kleine stappen

Een andere leerervaring klinkt wellicht wat tegenstrijdig. Grote verhalen, kleine stappen. Ze kunnen niet zonder elkaar. Bij toekomstgerichte visies over onderwijs, werk, zorg en samenleven passen vergezichten. Past -uit de bekende doos- denken. Onderwerpen als een 21 werkweek, zelf-organisatie, wijkparticipatie, the pancake society, onderwijs in het hart van de samenleving vragen om een stip op de horizon. Zeg maar een ‘wow-ervaring’ van wat zou kunnen zijn. En als je niet oppast blijft het daar dan ook bij. Een wensdroom! Het zou zo mooi kunnen zijn als! Het is de creator van verhalen eigen om juist deze kant te belichten. En dat hebben we nodig! Utopische vergezichten! Maar er is meer nodig, een operator!

Operator van kleine stappen

Een groot verhaal zonder de eerste kleine stappen blijft zweven, ongrijpbaar en vluchtig. Show cases! Laten zien dat het werkt, hoe klein ook, daar begint elke vooruitgaan. En dat vraagt een heel ander talent de operator van kleine stappen vermaakt het grote verhaal tot de weg van de kleine stappen. Hoe maak je een organisatie waar medewerkers zelfsturend zijn? Hoe zorg je dat medewerkers vanuit talent en ambitie werken in plaats vanuit hun functiebeschrijving. Hoe zorg je voor die leersituatie waarin meerdere generaties vanuit hun eigen specifieke kracht (mag dat woord nog) samen leren en tot optimale prestaties komen. Hoe ziet een stadslab eruit? Wat betekenen wijkparticipatie en buurtbudgetten voor de kwaliteit van leven in de wijk?

Kleine stappen, experimenteren, leren, evalueren en weer een kleine stap. Dat is sociale innovatie en dat doet het lab. Het lab legt stapstenen tussen twee oevers zeg ik altijd. Het hier en nu en aan de overkant de toekomst. Stapstenen als rust en experimenteerplaatsen in de kolkende rivier van onzekerheid, verandering en wensdromen.

Doenkers, die denken koppelen aan direct doen. Leren door te experimenteren. Het Lab ten voeten uit!

 

Meer weten? Hems Zwier, Social Innovation Lab Tel.nr: 06 21100891 Mail: Hems@Socialinnovationlab.nl