Democratie … is daar een app voor?

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Tijd om de beloften in te lossen, eens wat te gaan doen met de sterke wens om burgers meer te betrekken. Grote vraag is hoe pak je dat nu aan. Natuurlijk is de meest eenvoudige werkwijze het zogenaamde vindplaats-gerichte-werken. Professionals-speak voor gaan naar die plekken waar de doelgroep huist. En daar hebben we veel varianten in zeker als je wilt weten wat de onderstroom in de gemeente er van denkt. Kroegen, bibliotheken, markten, een veelheid van mogelijkheden. Vraag blijft of het niet wat meer 21ste eeuws kan. Wat moderner, wat meer gericht op de smartphone generatie. En ja dat kan want inmiddels verschijnen er de nodige apps en digitale hulpmiddelen om de democratie echt voorwaarts te laten spingen.

Democratie daar is een app voor!

In november was ik in Straatsburg om te bloggen over het World Forum for Democracy van de Raad van Europa. Ook daar ging het over het vernieuwen van de democratie  Rewiring democracy: reconnecting democratic institutions and citizens in the information age’  Naast veel debat rond het re-connecten van de burger aan de democratische principes kwamen daar een aantal vernieuwende digitale platforms voorbij, die voor de op vernieuwing en meer burgerbetrokkenheid gerichte gemeente interessant kunnen zijn. Achtereenvolgens komen Loomio.org, change.org en Popvox langs als digitale verschijningsvormen van vernieuwing om het democratische proces te ondersteunen.

Loomio.org

Heeft zijn basis in Nieuw Zeeland en gaf tijdens het World Forum een indrukwekkende presentatie over de werking van het platform dat gebruikt kan worden voor het creëren van een online besluitvormingsproces voor groepen. Op eenvoudige wijze brengen burgers initiatieven aan, brengen deze in besluitvorming en ontwikkelen de beste voorstellen door. [Lees meer over Loomio] Dit platform komt geheel opensource tot stand en kan door iedereen gebruikt worden. Het bestaat uit een aantal simpele stappen ‘Talk things true’ ‘Build Agreement’ en ‘Decide together’ in deze korte video wordt het concept toegelicht. Om het platform verder uit te breiden is Loomio gestart met crowdfunding. Douglas Rushkoff ondersteunt het initiatief in zijn zeer lezenswaardige blog!

Change.org

Een soortgelijk initiatief is dat van Change.org. Op dit platform kan iedereen die dat wil een petitie starten. Als je op de website van Change.org kijkt zie je dat het hier gaat om een grote diversiteit aan petities. Van petities gericht op het versterken van de democratie in Afghanistan tot aan individuele petities rond medicatie voor borstkanker. Hier gaat het niet over een (groeps)besluitvormingsproces, maar over het verkrijgen van zoveel mogelijk handtekeningen om politieke druk te kunnen uitoefenen. Dat het werkt is een ding dat zeker is en laten de resultaten inmiddels zien.

Popvox.com

Een ander voorbeeld is Popvox.com uit de USA, ook zij presenteerden hun platform tijdens het World Forum for Democracy. Dit platform legt weer een ander accent. Het legt een verbinding/brug tussen de burger en het Congress tijdens het wetgevingsproces.

Schermafbeelding 2014-03-26 om 14.30.14

Burgers kunnen wetsvoorstellen ondersteunen of juist tegenstemmen en hun mening laten horen aan de leden van het Congress en de rest van de wereld. Nadat Popvox eerst vooral een Amerikaans feestje was wagen zij nu de sprong naar andere continenten. Beluister de CEO van Popvox in een kort interview tijdens het World Forum.

En nu wij

Kortom beste raadsleden, kersverse wethouders, burgers, er is veel mogelijk om de interactie met de burger te verbeteren. Zo kun je raadsvergaderingen op locatie houden. Of popup stores voor democratie en wijkgericht werken ontwikkelen. Natuurlijk start alles bij de burger, maar tenslotte bent u dat ook.

En nee de digitale weg is niet de enige zaligmakende er zijn meer wegen die naar het bekende Rome leiden. Maar het niet verkennen van de digitale weg ter ondersteuning is een gemiste kans. Zeker nu de smartphone steeds meer ons venster op de wereld vormt. Laten we onderzoeken hoe die digitale weg er uit kan zien. Een mooie brug maken naar het dagelijkse leven. De beste resultaten bereiken we immers door een hechte combinatie van beide.

Er zijn vast een aantal belangrijke Nederlandse apps die ik gemist heb, of die nu in ontwikkeling zijn, voeg ze vooral als reactie toe! Deel om te verbinden!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.