Advies bij veranderingProjectenTrainingenMeemakers
 • Advies bij verandering

  Het Social Innovation Lab adviseert bij verandering. Vooral daar waar ambitieuze (organisatie)doelen, zelforganiserend vermogen en het ontwikkelen van het menselijk potentieel hand in hand gaan.

 • Projecten

  Het Social Innovation Lab voor projecten die de mooite waard zijn. Vaak sociale vraagstukken. Het daagt uit tot nieuwe vormen van samen leren, werken en leven. Het verbindt generaties, het gaat uit van ieders talent en brengt een zo groot mogelijke diversiteit aan kennis, kunde en culturen samen.

 • Trainingen

  Het Lab traint. Uitdagende nieuwe trainingsconcepten. Een inhoud gericht op vernieuwing vraagt immers een vorm die daar aan bijdraagt! Het Lab verzorgt inspiratie-sessies, organiseert (meerdaagse) workshops en special events.

 • Meemakers

  Het Lab doet projecten met meemakers. Meemakers delen hun kennis en ervaring, geloven dat co-creatie leidt tot de beste resultaten. Meemakers realiseren samen projecten, verlaten gebaande paden om waarderend te onderzoeken. Samen op zoektocht naar een werkelijk duurzaam resultaat. Verhalen en ervaringen creëren die bij je blijven!

Advies

Samen zorgen dat het morgen nog beter gaat dan vandaag op terreinen als onderwijs, werk en (jeugd)zorg’. Zo simpel kan het zijn!

Het Social Innovation Lab adviseert bij verandering, waarbij ambitieuze (organisatie)doelen, zelforganiserend vermogen en het ontwikkelen van het menselijk potentieel hand in hand gaan. Het Lab realiseert op een effectieve, laagdrempelige en betrokken wijze duurzame vernieuwing.

Het Lab geeft daarnaast training, verzorgt inspiratie-sessies, organiseert (meerdaagse) workshops en special events.

Sinds 2012 adviseerde het Lab ondermeer, de Stichting Work-Wise, de Stichting 180, de Raad van Europa Intercultural Cities Cie, het Windesheim Honours College, de Gemeente Druten, het Windesheim Honours Programme, Lounge21, de Stichting Tijd, Inter Access, de VNG-Millenniumgemeente Campagne, Wegener, Results inHealth, Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid Holland, World Forum for Democracy (CoE), de Stichting Society 3.0, S.V. Twello en WOTRO Science for global development-NWO.

Hems Zwier [06-21100891] founder en aanjager van het Social Innovation Lab vertelt u er graag meer over!

Het Social Innovation Lab is een initiatief van Hems Zwier Organisatieadvies en Interimmanagement B.V.