Rob Hendriks

Rob Hendriks         Architect | Tijddenker |

ik ben architect bij DAAD architecten. Vanuit een voormalig silogebouw in Beilen werk ik aan ontwerp- en onderzoeksvraagstukken op het snijvlak van architectuur en landschap in de noordelijke regio. Enkele actuele kwesties waarmee ik mij momenteel in diverse netwerkverbanden bezighoud, zijn het hergebruik van bestaande gebouwen, de leefbaarheid in krimpgebieden en jongeren- en ouderenhuisvesting in combinatie met zorgprogramma’s.

Ik ben gefascineerd door de vraag hoe de factor Tijd een stuwende rol kan spelen in het ontwerp voor een huis of een gebouw. Op verschillende ontwerpopleidingen, waaronder de Academie voor Bouwkunst in Groningen, laat ik studenten hiermee aan de slag gaan.

Rob was meemaker  van de Zomerschool 2012, de Dragons’ Den Oud Bocum en de Dragons’ Den IJsseldelta over sociale innovatie en de veranderende rol van de overheid.