De Zomerschool 2012

De Zomerschool Een zomerschool voor alle leeftijden. Een bruisende school waar kinderen, maar ook hun ouders hun talenten ontwikkelen en (her)ontdekken. Een breed aanbod van ‘vakken’ die een beroep doen op hoofd, hart en handen.  En voeten natuurlijk! Van fotografie tot filosofie, van verhalen schrijven tot schilderen, van sport tot nieuw organiseren, van ‘nieuw werken’ tot het gebruik van social media. De lijst is bijna onuitputtelijk…..zoveel mensen, zoveel talenten en zoveel verhalen te vertellen!

Een zomerschool op het Hogeland, een unieke plek in Nederland. Naast  het samen ontdekken, creëren en de eigen ontwikkeling geven de deelnemers iets blijvends terug aan de omgeving. Samen met bewoners van het Hogeland voeren zij een uitdagend project uit dat binnen de gestelde tijd tot een mooi en solide resultaat kan leiden.

Iedereen kan en mag meedoen. De toegang tot de Zomerschool is zo laagdrempelig mogelijk.  Iedereen levert vanuit zijn kracht en talent zijn bijdrage aan het totaal.

In 2012 experimenteerden we, keken wat kon en ontstond, als opmaat voor de Zomerschool 2013. Een vrijplaats voor creativiteit en ontwikkeling. Een ervaring die bij blijft. Samen een netwerk van vernieuwing vormen, veel plezier beleven, de kracht ontdekken van het samen onderzoeken, ontdekken en creëren.

Concept Het concept is simpel en van eenvoud! Het brengt cultuur, onderwijs, kunst, overheid, sport en bedrijfsleven samen in een uitdagende ‘leer en ontmoetingsplek’. Ateliers van vernieuwing. Dit leidt bijna automatisch tot uitwisseling en tot elkaar versterkende krachten. De chemie van het samenvoegen van talenten, krachten en gezichtspunten. Gemeenschappelijk iets ‘mooiers’ maken dan waar de afzonderlijke deelnemers toe in staat zijn.

Een andere belangrijke gedachte in het concept is die van het ‘wederzijds leren van generaties’. De jongeren leren van ouderen, ouderen van jongeren. Leren door gebruik te maken van elkanders kracht en kwaliteiten. Door onverwachte combinaties. En wederom geldt ‘Hoe groter de diversiteit, hoe groter het leereffect’. En de ontdekking: hoe meer kan,  met dat wat er al is.

Ten slotte is daar de visie dat het belangrijk is om na te denken over jouw bijdrage aan de kwaliteit van jouw eigen leef- en werkomgeving. Om die reden wordt in de Zomerschool gewerkt aan projecten die een blijvende bijdrage kunnen leveren aan die leefomgeving.