De open vereniging

Soccer - Southampton v Brighton United - The DellDe sportvereniging krijgt er een taak bij; maatschappelijke zorg voor haar leden. Op zich helemaal niet zo raar, veel verenigingen zijn sowieso al druk bezig te migreren naar een andere rol. Sportfaciliteiten worden multi-functionele ontmoetingsplekken. Er wordt gesport, geleerd, op kinderen gepast, zorg voor jeugd bedreven, met ouderen gewerkt en ook de ZZPer en business-club krijgen een plekje. Kortom sport en het sportterrein is een nieuw maatschappelijk middelpunt. Een nieuw thuis in stad, wijk en dorp.

Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je voor vernieuwing en blijf je een authentieke sportclub? Hoe zorg je dat een gedeelde visie op de toekomst een begrijpelijke marsroute wordt? Het Lab helpt daarbij. Help bij het vormgeven van het proces van verandering en bij het neerzetten van stevige piketpalen.

Waarderend onderzoek van de toekomst. Samen kijken naar de eigenheid en het beste dat binnen de club aanwezig is. Van daaruit kijken we naar de best mogelijke toekomst. We gebruiken een interactieve en activerende methode, die inmiddels wordt toegepast bij strategische verandering in non-profit instellingen, scholen, bedrijven en bij overheden. Door de sterke betrokkenheid van de deelnemers gaat het ‘denken en dromen’ moeiteloos over in het ‘realiseren van’.

Uitgangspunten training 

 • Samen met de leden de visie op de toekomst bepalen werkt beter. Het bestuur schept een kader, de leden denken mee. Leveren input en nemen verantwoordelijkheid,
 • Samen met andere partijen de visie op een gemeenschappelijke toekomst bepalen werkt beter en verhoogt het draagvlak,
 • Vage beleidstaal en dikke plannen leveren betrokkenheid noch draagvlak. Directe inzet van het talent en de ambitie van leden levert betrokkenheid en heldere direct uitvoerbare plannen,
 • Waarderend organiseren brengt het  zelf-organiserende vermogen van de leden en hun omgeving echt op gang,
 • Samen met andere partijen een gemeenschappelijke ambitie vaststellen legt de focus op ontwikkeling,
 • Probleemgericht denken vernauwt de denkkracht, ontwikkelingsgericht denken verbreedt deze.

Resultaten van de training 

 • Een kristalheldere visie op de toekomst, een gemeenschappelijke ambitie, duidelijke piketpalen en verantwoordelijkheden.
 • Het zelf-organiserend vermogen van de leden en samenwerkende partijen is sterk toegenomen,
 • De werkwijze levert een vliegwiel en zorgt voor een jaarlijkse verfrissing van de afspraken,
 • Leden en samenwerkende partijen voelen zich gewaardeerd en gehoord,
 • Een vitale vereniging als hart van de samenleving.

Duur training De duur van de training is afhankelijk van de vraagstelling en doelstelling van de opdrachtgever. De training bestaat uit blokken van 4 uur. Het gemiddelde tijdsbeslag ligt tussen de 8 en 16 uur.

Locatie training Deze training wordt bij voorkeur in-house bij de vereniging uitgevoerd.

Informatie Bel Hems Zwier [06 21100891] voor toelichting en samenstelling van het trainersteam.