Founder en Inspirator

Hems Zwier   Programmamanager | organisatieadviseur | storyteller | new media | blogger

Inspirator, conceptontwikkelaar en aanjager van het Social Innovation Lab, daarnaast ben ik als adviseur van het Social Innovation Lab betrokken bij het waarderend onderzoeken en uitvoeren van organisatieverandering.

Naast mijn werk als organisatieadviseur ben ik fervent blogger, spreker en als Programmamanager verbonden aan het Windesheim Honours Programme Social Innovation.

Avonturier naar het hart van mens en organisatie. Aanjager en begeleider bij verandering met een duidelijke visie op transitie en transformatie. Denkt in groot ‘grootschalige landelijke projecten’ en in klein ‘kleine creatieve denksessies of bewustwordingstrajecten’.

Bedenker van nieuwe ‘leer- werk- en ont-moetings-concepten’ zoals bijvoorbeeld het Social Innovation Lab en De Zomerschool.

De huidige tijd is er één van verandering! We kruipen over de rand van een epistemologisch breukvlak. Later roepen we misschien; ‘dat was het moment dat de verandering zichtbaar werd’ Op die roerige rand van een nieuwe tijd ben ik geboeid door alle ontwikkelingen die haar zichtbaar  maken. Geen makkelijke tijd, maar wel een uiterst spannende. Mij tref je aan op plaatsen waar mensen denken dat het nog beter kan én de menselijke maat, talent en het zelforganiserende vermogen van de mens centraal staan. In alles werk ik vanuit waarderend onderzoekende principes.

Hems was concept-ontwikkelaar en meemaker van de Zomerschool 2012, Zomerschool 2013, de Dragons’ Den Oud Bokum, de Battles of ideas, de Dragons’ Den Sociale Innovatie en het World Forum for Democracy Project in 2013, 2014 en 2015. Kijk voor meer informatie op Hemszwier.nl

www.about.me/hemszwier [ 06-21100891 | Hems@socialinnovationlab.nl ]