Visie

Kent u dat? Die reorganisaties, voorgestelde veranderingen of projecten die ontstaan omdat er iets niet goed gaat? Die probleemgericht onderzoeken hoe het beter kan. Kent u die energie zuigende trajecten waarbij de focus ligt op ‘wat er niet goed gaat’? Deze aanpak kom je vrij algemeen tegen, zowel op individueel, organisatie als maatschappelijk niveau. Uitgaan van datgene ‘dat er niet is‘! Er wordt energie gestopt in het van een 4 een 6 maken. Er wordt niet uitgegaan van het beste dat aanwezig is, maar van het slechtste, de probleemgerichte oriëntatie.

Het Lab gaat uit van het beste dat in een situatie aanwezig, de kracht en het talent. Het waardeert de vraag ‘Waar zijn we echt goed in’, ‘Waarom bestaan we’, ‘Wat is onze ambitie’. Deze manier van kijken en onderzoeken maakt van een 7 een 9! Er wordt uitgegaan van het potentieel dat aanwezig is.

Deze aanpak baseert zich  op Appreciative Inquiry of in goed Nederlands waarderend onderzoeken. Het gaat uit van het principe ‘leren van het verleden,  ontwikkelen op successen, krachten en gedeelde waardes’. Het gaat uit van het resultaat, ‘waar willen we naartoe’ en van de krachten in de organisatie in plaats van de tekortkomingen. Dat wil niet zeggen dat het onderzoek en de bevindingen niet kritisch zijn, of niet benoemen wat er niet goed gaat; de focus is echter bewust ontwikkelings- en oplossingsgericht. Daarmee is zij duurzamer en kent meer doorwerking, dan het puur traditioneel onderzoek.

Belangrijk is ook dat waarderend onderzoeken het liefst met het ‘hele systeem in de kamer’ werkt. Plannen worden niet top-down of bottom-up ontwikkeld, maar ontstaan in samenwerking met alle belanghebbenden. Dit levert een gedeelde verantwoordelijkheid, een directe actiebereidheid en voorkomt bureaucratische en langdurige planningstrajecten.