Visie op trainingen

Echte verandering realiseren kan! Goede ideeën en ambities slagen als zij ingebed zijn in een goede veranderingsmethodiek. Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken) kijkt vanuit de kracht van mens en organisatie naar de best mogelijke toekomst. Het gebruikt alle relevante kennis en ervaring van betrokken partijen en zorgt voor draagvlak. Mensen willen immers best veranderen als zij mogen meedenken over de gezamenlijke ambitie. Zelfs bij pijnlijke reorganisaties leidt deze methode tot draagvlak en betere resultaten.

Plannen worden niet top-down of bottom-up ontwikkeld, maar ontstaan in samenwerking met alle belanghebbenden. Dit levert een gedeelde verantwoordelijkheid, directe actiebereidheid en voorkomt bureaucratische en langdurige planningstrajecten. Het is geen ‘Poolse landdag’ van belanghebbenden, maar een gezamenlijk en gericht denken over de toekomst.

Het Social Innovation Lab heeft een aantal trainingen waarbij u direct kennismaakt met deze wijze van oplossings- en ontwikkelings-gericht werken. Sterk interactieve trainingen, waarbij uw vraagstelling en uw uitdaging centraal staan! Theorie, ervarend leren en reflectie wisselen elkaar af. De uitkomsten zijn de volgende dag toepasbaar.

Opdrachtgevers hanteren de trainingen vaak als startschot van een veranderingstraject. De intensieve op eigen kracht gebaseerde aanpak zorgt voor een hecht veranderingsteam met ambitie en een direct uitvoerbaar plan.

Onderwijsinstellingen werken graag samen met het Lab. De Dragons’ Den en International Challenge zijn uit deze samenwerking ontstaan. Deze trainingen zijn in aangepaste vorm nu ook beschikbaar voor organisatieontwikkeling bij de overheid, instellingen en bedrijven.