Home

Samen zorgen dat het morgen nog beter gaat dan vandaag op terreinen als onderwijs, werk en zorg’. Zo simpel kan het zijn!

Het Social Innovation Lab realiseert bijzondere projecten, waarin experts uit veel disciplines samen bouwen aan vraagstukken, die de mooite waard zijn. Wij geloven in de kracht van diversiteit! Architecten, kunstenaars, vissers, ambtenaren, bestuurders, boeren, psychologen, bestuurskundigen, organisatiekundigen, landbouwers, storytellers, theaterregisseurs, planologen, musici en projectmanagers die samen waarderend bouwen aan oplossingen, die de mooite waard zijn.

A D V I E S   E N   P R O J E C T E N

Het Social Innovation Lab adviseert en realiseert op een effectieve, laagdrempelige en betrokken wijze ambitieuze doelen en duurzame vernieuwing.