Moeiteloos ontwikkelen!

Appreciative Inquiry
In deze training leert u de methode Appreciative Inquiry (AI) toepassen bij uw veranderingstrajecten door er daadwerkelijk mee aan de gang te gaan. Filosofie, methodiek en hands-on werkvormen passeren de revue.

Waarderend onderzoek (Appreciative Inquiry) wordt sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw toegepast. Haar grondslag ligt in de Verenigde Staten bij David Coopperrider.  Sinds de 21e eeuw is het een wereldwijd toegepaste methodologie. In tegenstelling tot probleemgerichte methoden wordt bij AI vooral vanuit kracht en prestaties gekeken. Het goede verbeteren en van daaruit kijken naar de best mogelijke toekomst. De methode wordt inmiddels toegepast bij strategische verandering in non-profit instellingen, scholen, bedrijven en bij overheden. In een 4D-cycle (Discover, dream, design, deliver) wordt in intensieve sessies (van één of meerdere dagen) de toekomst verkend  en binnen handbereik gebracht.  AI heeft bewezen zowel geschikt te zijn voor het werken met kleine als met zeer grote groepen (>10.000). Het schuift problemen niet onder de mat, maar de primaire focus is samenwerkende kracht en het duidelijk visualiseren van de best mogelijke toekomst. Door de sterke betrokkenheid van de deelnemers gaat het ‘denken over’ moeiteloos over in het ‘realiseren van’.

Uitgangspunten training De methode Appreciative Inquiry wordt tijdens de training direct toegepast, we reflecteren op het gebruik en de behaalde resultaten (action learning). Als de opdrachtgever dat wenst staat tijdens de training een specifieke onderzoeksvraag centraal. Bijvoorbeeld: ‘Hoe worden we het meest innovatieve bedrijf in de sector’. Het is goed een vraag te nemen waaruit ambitie spreekt en die er echt toe doet! Een vraag waaraan iedereen met vol commitment wil werken!

Resultaten van de training Na de training heeft u inzicht in: de filosofie en methodiek van Appreciative Inquiry, kennis van de grondbeginselen, gebruiksmogelijkheden en wijze van inzet. Daarnaast beheerst u een aantal direct toepasbare werkvormen om een AI-proces vorm te geven. Als er aan een specifieke vraagstelling gewerkt is staat er ook een gemeenschappelijke ambitie en het plan om deze te realiseren.

Duur training De duur van de training is afhankelijk van de vraagstelling en doelstelling van de opdrachtgever. De training bestaat uit blokken van 4 uur. Het gemiddelde tijdsbeslag ligt tussen de 8 en 16 uur. Ter voorbereiding van de training lezen de deelnemers een kort basisboek over AI. Vanuit dit basisbegrip van de methode starten we de training.

Locatie training Deze training kan zowel in-house bij de opdrachtgever als op een aantal speciale door het Lab geselecteerde locaties worden gegeven. De door het Lab geselecteerde locaties, bijvoorbeeld een verlaten boerderij vlak achter het wad, dragen sterk bij aan het ontwikkelen van het groepsgevoel.