Het Social Innovation Lab werkt

vanuit de visie dat multidisciplinaire teams betere oplossingen vinden.  Het Lab omarmt concepten waarbij de talenten, drijfveren en ambitie van de mens centraal staan en waarbij vanuit de verbinding van ‘sterkten’ gekeken wordt naar uitdagingen. In de visie van het Lab zijn vernieuwen, verbinden, leiderschap, co-creatie, passie, ‘anders denken, anders doen’ belangrijke sleutelwoorden bij de uitdagingen die voor ons ons liggen. Zoeken naar nieuwe paden, zonder de gebaande te veronachtzamen! Vanuit die visie draagt zij bij aan concept- en organisatie-ontwikkeling en werkt van nature graag samen met onderwijsorganisaties.

Het Lab werkt met mensen die zichzelf en hun omgeving of organisatie willen verbeteren, die werken aan ambitieuze doelen én de ontwikkeling van hun talenten.