Lydia Zwier

Lydia Zwier | Organisatieadviseur | Waarderend onderzoeker | Verbinder

Lydia Zwier-Kentie. Met  ruim 15 jaren werkervaring binnen de rijks-, provinciale en gemeentelijke overheid en non-profit-organisaties weet zij wat het is om in grote organisaties te functioneren die voornamelijk op ratio zijn ingericht.

Zij weet als geen ander wat bedrijfsvoering en planning en control is en wat het zou kunnen zijn. Zij is blijven zoeken naar de balans tussen de ratio en de menselijke natuur bij het inrichten en verbeteren van organisaties. De versterking van aanwezige kracht en gedeelde ambities is daarbij altijd haar insteek.

Lydia vervult diverse externe lidmaatschappen van gemeentelijke rekenkamers. Als adviseur verzorgt zij workshops over het waarderend onderzoeken en adviseren voor rekenkamer-commissies van het Rijk, de gemeenten, waterschappen en provincies. Lydia werkt als Zelfstandig Publiek Professional vanuit ‘Dionysia Advies”.

Lydia is initiatiefneemster van de samenwerkingscommunities  ‘Waarderend Participeren’ (2011)  en ‘Vrouwenvoetbal Stedendriehoek’ (2012). Inmiddels is zij een veelgevraagde spreker over het waarderend ontwikkelen van samenwerkingsverbanden in situaties waar dat niet direct voor de hand ligt.

Het Nederlandse vrouwenvoetbal ligt haar na aan het hart. Zo ontwikkelde zij het concept ‘met de meiden centraal, onze verenigingen vitaal; cluster samenwerkende voetbalverenigingen’, begeleidde zij voor de KNVB Jeugdplan Nederland o.a. de meiden onder 17 District Oost, en trad zij op als projectleider op voor een aantal samenwerkende voetbalverenigingen. In 2013 beloonde de UEFA het clusterconcept door de samenwerkende clubs de award “Best UEFA Grassroot Club” toe te kennen.

Lydia was meemaker van de Zomerschool 2012 en meedenker met alle aspecten van het waarderend onderzoeken en organiseren van het Lab.

 

 

.