Advies bij veranderingProjectenTrainingenMeemakers
 • Advies bij verandering

  Het Social Innovation Lab adviseert bij verandering. Vooral daar waar ambitieuze (organisatie)doelen, zelforganiserend vermogen en het ontwikkelen van het menselijk potentieel hand in hand gaan.

 • Projecten

  Het Social Innovation Lab voor projecten die de mooite waard zijn. Vaak sociale vraagstukken. Het daagt uit tot nieuwe vormen van samen leren, werken en leven. Het verbindt generaties, het gaat uit van ieders talent en brengt een zo groot mogelijke diversiteit aan kennis, kunde en culturen samen.

 • Trainingen

  Het Lab traint. Uitdagende nieuwe trainingsconcepten. Een inhoud gericht op vernieuwing vraagt immers een vorm die daar aan bijdraagt! Het Lab verzorgt inspiratie-sessies, organiseert (meerdaagse) workshops en special events.

 • Meemakers

  Het Lab doet projecten met meemakers. Meemakers delen hun kennis en ervaring, geloven dat co-creatie leidt tot de beste resultaten. Meemakers realiseren samen projecten, verlaten gebaande paden om waarderend te onderzoeken. Samen op zoektocht naar een werkelijk duurzaam resultaat. Verhalen en ervaringen creëren die bij je blijven!

Rob Hendriks

Rob Hendriks         Architect | Tijddenker |

ik ben architect bij DAAD architecten. Vanuit een voormalig silogebouw in Beilen werk ik aan ontwerp- en onderzoeksvraagstukken op het snijvlak van architectuur en landschap in de noordelijke regio. Enkele actuele kwesties waarmee ik mij momenteel in diverse netwerkverbanden bezighoud, zijn het hergebruik van bestaande gebouwen, de leefbaarheid in krimpgebieden en jongeren- en ouderenhuisvesting in combinatie met zorgprogramma’s.

Ik ben gefascineerd door de vraag hoe de factor Tijd een stuwende rol kan spelen in het ontwerp voor een huis of een gebouw. Op verschillende ontwerpopleidingen, waaronder de Academie voor Bouwkunst in Groningen, laat ik studenten hiermee aan de slag gaan.

Rob was meemaker  van de Zomerschool 2012, de Dragons’ Den Oud Bocum en de Dragons’ Den IJsseldelta over sociale innovatie en de veranderende rol van de overheid.