Category Archives: Gender

Not pigeonholed … the video!

Schermafbeelding 2015-04-16 om 13.02.06Als student van het Honours Programma Intergenerational Collaboration onderzoek ik samen met andere studenten het vraagstuk hoe de verschillende generaties in onze samenleving het best met elkaar kunnen samenleven en samenwerken. 

Generaties van Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders (LHBT) worden daarbij snel over het hoofd gezien. Om deze reden wilde ik meer bewustzijn en begrip voor deze gemeenschap creëren. Als bijkomend voordeel wilde ik de verschillende generaties van deze minderheid met elkaar verbinden. Om dit te bereiken heb ik een drie minuten durende video gemaakt waarin de verhalen van vier LHBT-karakters gevisualiseerd zijn met tekeningen.

Waarom generaties verbinden

Want waarom is het precies belangrijk om verschillende generaties met elkaar te laten verbinden? Ten eerste sluit het goed aan bij de huidige participatiemaatschappij. Mensen zijn veelal afhankelijk van andere mensen. Er wordt verwacht dat men eerst de hulp van het eigen netwerk in zal schakelen, voordat men door wordt verwezen naar gespecialiseerde hulp. Ten tweede kunnen de verschillende generaties van elkaar leren. We moeten niet vergeten dat de mens van nature een sociaal dier is. Mensen hebben elkaar in het sociale leven nodig, want voor je het weet raakt iemand geïsoleerd en is de kans op eenzaamheid (vooral bij de oudere medemens en/of iemand met een psychiatrische stoornis) erg groot.

Schakel in verbinding

Toen ik aan het begin van mijn tweede (reguliere) studiejaar besloot om me bij het Honours Programma aan te sluiten, wilde ik ideeën creëren om het welzijn van de verschillende generaties te verbeteren. Ik wilde graag die ene schakel in de ketting van verbinding zijn. Ik wilde iets nieuws en waardevols creëren en daadwerkelijk een bijdrage leveren waar men wat aan heeft. Mijn eerste gedachte ging dan ook uit naar de oudere generatie, want vanwege de vergrijzing zijn er veel ouderen die helaas vaak eenzaam zijn. Ze zeggen dat de jeugd de toekomst heeft. Zou het niet geweldig zijn om de generaties met elkaar te verbinden? Ik geloof sterk in een samenleving waarin de generaties met elkaar samenwerken omdat we van elkaar kunnen leren en we daardoor naar mijn idee veel productiever en tolerant kunnen zijn. Om deze reden ben ik een ander pad ingeslagen dan waar mijn eerste gedachte eerst naar uit ging.

De video

Generaties van Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders (LHBT) worden snel over het hoofd gezien. Om deze reden wilde ik meer bewustzijn en begrip voor deze gemeenschap creëren. Als bijkomend voordeel wilde ik de verschillende generaties van deze minderheid met elkaar verbinden. Om dit te bereiken heb ik een drie minuten durende video gemaakt waarin de verhalen van vier LHBT-karakters gevisualiseerd zijn met tekeningen. Deze tekeningen zijn gemaakt door Valerie Grevelt. De leeftijden van de verschillende karakters in de video zijn zestien tot ongeveer tachtig jaar. De video kan worden gebruikt in educatieve- en informatieve instellingen en is geschikt voor iedereen (homo of hetero, mannen of vrouwen) in de leeftijd van twaalf tot oneindig.

Homoseksualiteit wordt in Nederland als een normale zaak beschouwd, maar naar mijn mening en op basis van mijn eigen ervaringen is het nog niet normaal genoeg. Mijn video zal bijdragen tot een beter begrip voor de gevoelens en incidenten die deze minderheid in alledaagse situaties ervaart. Homoseksualiteit verschijnt immers in elke generatie.

Not pigeonholed

Afbeelding 5At the beginning of my second year of my regulair study, the beginning of my participation in te Honours Programme, I wanted to create ideas to improve the welfare of the various generations. I find it very interesting to the experiences of the older generations to compare with the experience of the younger generations. I think it is the best to the different generations to work together. I found it a challenge to think about a product that can actually contribute to the welfare and the everyday life of the different generations. However, I really wanted to be a link in this chain.

I wanted to create something new and worthwhile and actually contribute. My first thought went out to the older generation. Because of the ageing population, there are many elderly people who are often lonely. They always say the youth has the future, but would it not be nice to connect all generations together? I strongly believe in a society in which there is cooperation between generations, because we can learn from each other. In my opinion such a society is much more productive and tolerant. This is why I am choosing a different path.

Afbeelding 4The different generations within the Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) community are quickly forgotten. Therefore, I wanted to create awareness and understanding for this problem, and as an additional benefit, unite all generations of this minority with each other. To accomplish this I made an informative, three-minute video in which the stories of four LGBT-characters are visualized by drawings of Valerie Grevelt.
The ages of these main characters ranges from the age of sixteen until approximately eighty years. The video can be used in educational and informative settings and is suitable for everyone (gay or straight, male or female) between the ages of twelve until infinity.

Homosexuality is considered to be a normal thing in the Netherlands but in my opinion and in my own experience it is not normal enough. My video will contribute to a better understanding of the feelings and incidents this minority experiences in everyday situations. After all, homosexuality appears in every generation.

Individual Product Honours Programme Intergenerational Collaboration by Marèl Borsboom (Social Work and Services)