Tag Archives: Dragons Den

Dragons’ Den Landgoed Woudhuis

Afgelopen weekend was het Landgoed Woudhuis het decor van een spannende Dragons’ Den. Studenten van het Windesheim Honours Programme Social Innovation ontwikkelden in 48 uur plannen om Campus Woudhuis tot bruisend middelpunt te maken van het landgoed.
Uitgangspunten: leren voor iedereen, groen DNA, verbonden met wijken en bedrijven in Apeldoorn en de regio.
De Dragons Kien van Hövell tot Westerflier, Marco Mout en Annemarth Idenburg gaven de studenten positief kritische repliek op de business case, de voorgestelde identiteit van het landgoed, de vormen van eigenaarschap, de relatie met de sustainable development goals van de UN en de gevolgen van het stikstofdebat. Waardevolle inbreng die leidt tot bijstelling en prioritering van de plannen!

Aanstaande maandag gaan we samen met de opdrachtgever Jaap Berends de projecten herordenen en prioriteren om de komende 3 maanden maximale impact te bereiken. Zo leuk kan onderwijs zijn!

Participatiemaatschappij en dan … een Dragons’ Den!

BWdOgeaCcAAjLbL.jpg-largeHet is zaterdagochtend 6.30. Studenten van het Honours Programme Sociale Innovatie van Windesheim verzamelen zich in het donker om de essentie van het gebied rond het Zwarte Water te ervaren. Een eerste stap in een door Windesheim samen met het Social Innovation Lab georganiseerde ‘pressure cooker’ rond sociale innovatie. De Provincie Overijssel formuleerde een opdracht die het geheel in het huidige tijdsgewricht plaatst: ‘Ontwikkel een visie op de rol van de provincie waarbij de vitaliteit van de samenleving optimaal wordt benut. Werk dit uit naar een concreet plan voor de IJsseldelta’

Best abstract en zeker geen makkelijke opdracht voor de multidisciplinaire groep studenten. De groep krijgt flitspresentaties van experts. Permacultuur, eigen kracht, openbaar bestuur, deel-economie, tijd en gebiedsontwikkeling worden in een nieuw perspectief geplaatst. Boodschap we gaan van een sturende overheid naar een faciliterende overheid! Belangrijkste vraag: hoe doe je dat, wat betekent dat? Het al snel geintroduceerde begrip regelluwe ruimte brengt de huidige worsteling goed in kaart.

Zondagmiddag, 36 uur later, staan de studenten in een schapenschuur omgebouwd tot Dragons’ Den, oog en oog met de Dragons om hun voorstellen te presenteren. Drie mooie concepten zien het licht! Pleegstand, gaat in op een nieuwe en duurzame wijze van omgaan met leegstand van gebouwen. ECOmmunity, geeft zicht op nieuwe woon en samenlevingsvormen, waarbij de kracht van generaties en het gebied optimaal gebruikt worden. Bouwen aan vertrouwen, gaat in op het vervlechten van overheid en inwoner in een krachtige samenwerking. Hersteld vertrouwen en een systeem waarbij elke inwoner projecten kan indienen en kan meebeslissen over het gebruik van belastinggeld ter financiering vormen de basis van het concept.

De Dragons, bestaande uit bestuurders en ondernemers, kozen unaniem voor het concept ECOmmunity als het meest innovatieve idee.  Het woord ‘Pleegstand’ om het duurzaam hergebruik van leegstaande panden te duiden mag volgens alle aanwezigen zo in de Dikke van Dale!

Eindconclusie van alle betrokkenen: deze wijze van samen leren en innoveren leidt tot betere producten, in een kortere tijd, met veel meer betrokkenheid. De kou in de schapenstal droeg daar haar eigen steentje aan bij!

[foto Cor Pierik]

Dragons’ Den Sociale Innovatie op het Hogeland een succes!

Op vrijdag 12 oktober trokken studenten van het Honours Programma van Windesheim naar Kloosterburen. ‘s Avonds in de oude boerderij Oud Bokum kregen ze te horen dat de lege en koude boerderij binnen 24 uur omgetoverd moest worden tot een Dragons’ Den.

Er mocht keihard gewerkt worden aan de opdracht: ‘Wat kan de toekomst zijn van Oud Bocum en het omliggende gebied’. Een opdracht op het gebied van sociale innovatie in een gebied (het Hogeland) waar de woorden krimp en ontvolking inmiddels ingeburgerd zijn, maar ook een grote creativiteit aan de dag gelegd wordt als het gaat om nieuwe concepten rond zorg, wonen en kwaliteit van leven. In korte tijd werden teams samengesteld en werden de mobile field offices ingericht. In ketelhuis, opkamer en achterhuis was een onwaarschijnlijke bedrijvigheid waar te nemen. In multidisciplinaire teams streden de studenten om het ‘Best innovative idea 2012/2013’.

De studenten werden ondersteund door kunstenaars, een architect, communicatie- en organisatie-deskundigen en trokken hun eigen innovatieve plan.

Een weekend vol ervaringen, om nooit meer te vergeten. ‘s Ochtends vroeg in het donker het wad op om de essentie van het Hogeland te ervaren, ‘s avonds oog in oog met de dragons om de innovatieve ideeën te presenteren . Doorgewinterde bestuurders, experts en ondernemers van het Hogeland traden op als dragons en legden de studenten het vuur positief kritisch aan de schenen. En natuurlijk was er het te enthousiasmeren publiek dat kritisch mocht meestemmen. Mooie innovatieve ideeën zagen het licht!

De Dragons’ Den is een innovatief trainingsconcept van het Social Innovation Lab. De Dragons Den Oud Bokum kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen Windesheim en het Social Innovation Lab!