De Jeugd heeft de toekomst … toch?

De derde rapportage van de Transitiecommissie Stelselvoorzienig Jeugd ligt glanzend en veelkleurig op tafel. De boodschap is helder. Vijftig procent van de gemeenten zijn nog niet klaar, 20 procent zullen het waarschijnlijk op de peildatum niet halen! Er gloort een soort van geleidelijke invoering. U kent dat wel voorlopers, middenmoters en de bezemwagen voor de achterblijvers.

Een noviteit de transitieautoriteit

De Transitiecommissie ook wel commissie Geluk genoemd(naar zijn gelijknamige voorzitter) geeft aan dat er belangrijke taken belegd worden bij de nieuw in te stellen Transitieautoriteit Jeugd. Een concreet plan is echter nog niet beschikbaar. Maar vrijwel zeker zal deze autoriteit zich buigen over de verwachte hoge  frictiekosten. Het inzetten van een transitieautoriteit is vast geen vlucht naar voren! Wel lijkt het op een centraal orgaan in een decentraal zwaar onder druk staande operatie.

Van transitie naar transformatie

De benodigde transformatie (de werkelijke ingezakte verandering) komt nog niet echt op gang, maar is essentieel voor het verzilveren van de beoogde besparingen en verbeteringen in de voorgestelde stelselwijziging. Er wordt nu vooral ingezet op de transitie. Het technisch van A naar B brengen van de vernieuwing. ‘Gelukkig’ roept het merendeel van de transitiemanagers ‘zich midden in het maken van afspraken te bevinden’. Transitiespeak voor -we zijn er nog lang niet, een concrete datum kan en ga ik niet afgeven-. En dat laatste gaat vast leiden tot een strategie van een geleidelijke overgang in tegenstelling tot de eerder voorgestelde ‘big bang’-strategie waarbij alle gemeente per 1 januari 2015 overgaan.

De gemeenten aan zet

Kortom de gemeenten zijn aan zet. Er valt nog veel te doen en te verzinnen, zowel in de lokale als de regionale samenwerking, de inrichting van taken en het zorgen voor zorgcontinuïteit. De voortgang bij gemeenten wordt in de rapportage kort en bondig samengevat:

Schermafbeelding 2014-03-05 om 09.54.12

Nog veel te doen! Natuurlijk komt het aan op de lokale samenwerking, want daar gaat het gebeuren. Wijkteams, laagdrempelige toegang en een stevige efficiencyverbetering zijn snel in het oog springende ‘issues’, maar het zal ook gaan over zwaardere vormen van zorg en de zekerheid van toegang tot een adequaat AMHK (Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling). Dat vraagt om aandacht! De zorg voor jeugd is immers de zorg voor uw toekomst!

Transformatie vraagt om betrokken meedoen

Na de transitie volgt de kronkelige weg naar transformatie, het intrinsieke doorleven van de zorg voor jeugd vanuit de nieuwe waarden. De uitdaging zal zijn om daar het welbegrepen eigenbelang te laten prevaleren! Vorm vooral uw eigen oordeel. Download de derde rapportage!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.