Pesten……voorbij angst en grijze muizen!

Zaterdag, ‘s ochtends vroeg. Pesten! Ik heb het al een aantal dagen uitgesteld. Bloggen over pesten heeft iets van ‘meeschrijven op de stroom’. Nu de emotionele zenuw weer open ligt door de zoveelste zelfmoord, je ineens realiseren dat het niet langer kan’. Het kan al zo lang niet langer. Pesten, isoleren, in de hoekzetten, buitenplaatsen, kleineren, psychologisch onder druk zetten, macht uitoefenen, uitlachen, angst aanjagen. Dat dus! Herkent u het?

Pesten is van alle tijden. De mens schijnt daar niet in te evolueren. Laat staan te revolutioneren. De mens houdt niet van afwijkende zaken of mensen. Dat is eng, dat moet je isoleren, vooral niet als goed bestempelen. En dat kan prima door pesten, plagen, grapjes maken, uitdagen. Pesten als ritueel om te laten zien hoe de groep denkt. Een soort initiatie richting volwassenheid.

Pesten gaat over grijze muizen maken

Het einde aan pesten vraagt niet om een protocol. Het vraagt om het geloof in diversiteit. Het begrip dat juist in de kracht van het verschillend zijn de vooruitgang ligt. Het besef dat wij allemaal anders zijn! Door dat te accepteren, te verbinden, krijgen wij betere resultaten. Pesten gaat over grijze muizen maken. Grijze muizen die grijze muizen creëren. Stel je even voor wat dat betekent na een generatie of acht! En toch is dat wat wij graag doen in de schoolsystemen, maar ook in bedrijven. Raar want je hoeft er de onderzoeken van Harvard, MIT maar op na te slaan om te ontdekken dat diversiteit loont.

Diversiteit loont

Geloof in diversiteit vraagt om een open blik. Een open blik en het uitstellen van een oordeel. Een blik gericht op willen zien hoe anders denken, anders zijn mooi kan zijn. Hoe het iets kan toevoegen aan jouw eigen wereld. Zelden heb ik sneller geleerd als in contact met andere culturen. De verbazing dat het anders kan. Het overdenken en het besef dat jouw eigen wereld zomaar inruilbaar is voor een andere. Gewoon omdat die ook bestaat. Bestaat met al zijn eigenaardigheden en afspraken.

Een protocol helpt niet, een ambitie wel

Pestgedrag stoppen gaat niet over roepen ‘dat het nu eens moet ophouden’. Dat er protocollen moeten komen. ‘Dat wij het incident grondig gaan onderzoeken’. Dat leerkrachten beter moeten opletten. Dat ouders hun ogen moeten openen, aandacht hebben voor het kind. Stoppen met pesten vraagt om een fundamenteel anders denken over diversiteit. Over voorbij de angst van het ‘onbekende anders’ gaan. Het anders zijn omarmen en kijken wat dat jou kan brengen. Maar het vraagt meer!

Waarderend onderzoeken is gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen

Pestgedrag stoppen vraagt om een echte dialoog op scholen. Een dialoog over hoe het beter kan in het onderwijs. Het vraagt om luisteren, gezamenlijk onderzoeken, een gezamenlijke ambitie en het gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het realiseren van de uitkomst. Het vraagt niet om probleemgericht denken ‘hoe stoppen we pesten’, maar om het grotere oplossingsgerichte denken ‘hoe ziet de school eruit waar iedereen zich thuis voelt en kan excelleren’. Voelt u het verschil? Niet vanuit het probleem denken, maar vanuit de ambitie! Niet te klein als in ‘de meest veilige school’, nee, vanuit een ambitie waar iedereen zich aan kan verbinden. Kinderen, ouders, docenten, bedrijven, verenigingen in de buurt! Dan pas houdt pesten op omdat het er gewoon niet bij hoort.

En dat is nodig want pesten is niet voorbehouden aan de schoolbanken. Het stopt niet bij het behalen van het diploma. Werk, voetbalclubs, verenigingen, wijken het gaat lekker door.
Ik hoor je denken….getver wat een soft gelul! Wat een ‘regenboog-denken’! En daar zit de kern. Het is niet soft, het vraagt om durf! Het vraagt om het besef dat de school dat niet alleen kan. Het vraagt als school om de durf de dialoog aan te gaan en met alle betrokkenen een excellente toekomst te onderzoeken.
Durft u het aan om de school drie dagen stil te leggen? Om in drie volle dagen samen met alle betrokkenen te onderzoeken ‘hoe de school waar iedereen kan excelleren er uit ziet’?

Ja? Bel gerust, dan stel ik een team samen om het geheel belangeloos te begeleiden en aan te jagen!

N.B: Dit blog werd eerder gepubliceerd op Mindz.com. Inmiddels is het daar 1326 keer gelezen. In één LinkedIn groep woedt nog steeds een levendige discussie, vandaag is de 348ste opmerking geplaatst. Pesten leeft dus! Nu nog een duurzame waarderende oplossing!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.