Tag Archives: Social Innovation

Dragons’ Den Sociale Innovatie op het Hogeland een succes!

Op vrijdag 12 oktober trokken studenten van het Honours Programma van Windesheim naar Kloosterburen. ‘s Avonds in de oude boerderij Oud Bokum kregen ze te horen dat de lege en koude boerderij binnen 24 uur omgetoverd moest worden tot een Dragons’ Den.

Er mocht keihard gewerkt worden aan de opdracht: ‘Wat kan de toekomst zijn van Oud Bocum en het omliggende gebied’. Een opdracht op het gebied van sociale innovatie in een gebied (het Hogeland) waar de woorden krimp en ontvolking inmiddels ingeburgerd zijn, maar ook een grote creativiteit aan de dag gelegd wordt als het gaat om nieuwe concepten rond zorg, wonen en kwaliteit van leven. In korte tijd werden teams samengesteld en werden de mobile field offices ingericht. In ketelhuis, opkamer en achterhuis was een onwaarschijnlijke bedrijvigheid waar te nemen. In multidisciplinaire teams streden de studenten om het ‘Best innovative idea 2012/2013’.

De studenten werden ondersteund door kunstenaars, een architect, communicatie- en organisatie-deskundigen en trokken hun eigen innovatieve plan.

Een weekend vol ervaringen, om nooit meer te vergeten. ‘s Ochtends vroeg in het donker het wad op om de essentie van het Hogeland te ervaren, ‘s avonds oog in oog met de dragons om de innovatieve ideeën te presenteren . Doorgewinterde bestuurders, experts en ondernemers van het Hogeland traden op als dragons en legden de studenten het vuur positief kritisch aan de schenen. En natuurlijk was er het te enthousiasmeren publiek dat kritisch mocht meestemmen. Mooie innovatieve ideeën zagen het licht!

De Dragons’ Den is een innovatief trainingsconcept van het Social Innovation Lab. De Dragons Den Oud Bokum kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen Windesheim en het Social Innovation Lab!

 

De 21ste eeuw….de essentie als koersbepaler!

Ondernemen in de 21ste eeuw. Wat is dat? Is dat anders? Is dat nu zo anders dan in de 20ste. Natuurlijk ben ik de eerste die roept dat we op dit moment knabbelen aan een epistemologisch breukvlak. Zeg maar zo’n tijd waarop je later terugkijkt en denkt…toen werd alles anders.

Anders maar wat dan, hoe dan? Nemen we afscheid van de meer op angst en wantrouwen gerichte controlestructuren? Gaan we van in detail geschreven wetgeving, naar generieke of generatieve wetgeving. Van zware protocollen, naar raamwerken waarbinnen professionals vanuit eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid kunnen excelleren? Van hiërarchisch ingerichte piramidevormige organisaties, naar platte netwerkorganisaties. Van functiebeschrijving, naar functiedrives met een focus op intrinsieke motivatie in plaats van extrinsieke beloning.

Gaan we naar een globale verbondenheid met een lokale gerichtheid. Think global, act local? En steeds duurzamer! Niet omdat het lekker groen en populair is, er subsidiemogelijkheden te over zijn, maar omdat het besef doordringt dat het de enige weg is richting een solide, aangename en kwalitatief hoogwaardige toekomst! Het besef dat het economisch niet meer ‘uit kan’ om niet duurzaam te produceren, te organiseren en te leren. Een uitdaging en kans voor ondernemers. Het begrip duurzaam echt inhoud geven!

Maar wat vraagt dat dan van ondernemers in de 21ste eeuw. Wordt de werkelijkheid zo anders dat er andere vaardigheden nodig zijn? Ik denk het wel! Ik denk dat het steeds belangrijker wordt om vanuit de essentie te denken, te werken. Jouw essentie. Dat klinkt misschien zen, maar het is wezenlijk. De steeds sneller veranderende samenleving vraagt steeds meer van de mens als situationeel dier. Degene die vanuit zijn essentie, talent en kracht opereert heeft het makkelijker. Dat geldt voor de mens, maar ook voor organisaties, misschien wel samenlevingen.

Essentie de nieuwe koersbepaler
Denken vanuit jouw essentie is de beste koersbepaler die er is. Essentie, wie ben ik, waar wil ik mij mee verbinden. Waar laat ik mijn talent en kracht op los. En als dit net even te soft in je oren klinkt, mag deze trits ook:’ Essentie, ambitie, missie’
Het klinkt zo logisch. Toch begint het nu pas echt mee te spelen bij de aanstormende generaties. Maar ook bij de ‘above 40 generatie’ die klaar is met het oude strak gestuurde, gecontroleerde werken en zoekt naar nieuwe uitdagingen.

Maar wat vraagt dat dan, je hebt de essentie te pakken en dan? Misschien is vertrouwen wel de belangrijkste smeerolie, het nieuwe geld van de 21ste eeuw. Vertrouwen in eigen kunnen, de ladder durven te beklimmen zonder het eind te zien. Durven te reizen, weten waar je naar toe wilt, maar niet van dag tot dag alles dicht plannen. Durven los te laten en te voorzien in lege ruimte. Ruimte waarin nieuwe dingen kunnen ontstaan. Einstein zei het al:’ Alles ontstaat vanuit de leegte’. De 21ste eeuw wordt misschien wel een ‘intuïtieve eeuw’. Meer op gevoel, minder via de schijn van de ratio.

Transformatie heeft een ecosysteem nodig
Ik hoor je denken: ‘Dus niet meer alles plannen en dicht regelen’. Nee, verbinden met je lot, missie en dan durven experimenteren. Kleine experimenten durven aangaan, die mogen mislukken, soms zelfs moeten mislukken. Experimenteren, leren, leren experimenteren. En samen, niet alleen. Transformatie heeft een ecosysteem nodig. Een plek om te gedijen, een plek van uitwisseling en creatieve bevruchting. Steeds meer zie je deze broedplaatsen ontstaan! Bezoek die co-working spaces, fysiek of virtueel. Kijk uit naar de ‘third spaces’ die de fysieke ontmoeting combineren met de virtuele. Co-creëren tijdens fysieke ontmoetingen, tegelijkertijd verbonden met virtueel aanwezige gasten, die meekijken, meepraten en meedenken. De ‘Third Space’ wordt een geheel nieuwe werkelijkheid! Neem eens een moment om je een voorstelling te maken van de kracht van die verbonden netwerken.

Maar het begint allemaal bij een haarscherp beeld van jouw essentie, jouw missie en het cultiveren van jouw talent en kracht. Dat brengt je de rust die je nodig hebt om echt te kunnen acteren in de vermeende onrust van de 21ste eeuw.