Tag Archives: Zutphen

Van gemeente naar gemeenschap ©

Een gemeenteraad op expeditie

foto 29 mei 2014. Buiten wisselen regen, wind en zonneschijn elkaar af. Een prima dag voor een expeditie! Raadsleden van de gemeente Zutphen verzilverden het cadeau dat hen door het CVJO was aangeboden. Een expeditie naar een nieuwe, net andere, raadsperiode in Zutphen. Dichter bij de inwoners, samen de gemeenschap ontwikkelen. Niet beslissen over, maar beslissen met elkaar.

In een verandering van tijdperk

Tijdens de opening van het nieuwe pand organiseerden het CVJO Zutphen (alwaar het Lab huist) een miniposium over Society 3.0. Thema: wat zijn de nieuwe trends en wat betekenen ze voor het werken en ondernemen in de toekomst. Een onderdeel was het Trendspel© , waarbij een aantal teams de nieuwe trends toepasten op de uitdagingen waar we nu voor staan. Denk aan mobiliteit op maat, een levendige binnenstad, eten uit de streek en naast vele anderen het thema de nieuwe overheid.

Het team ‘De nieuwe overheid’ stelde een, op het eerste oog simpele aanpak voor, voor een lokale overheid, die meer in dialoog en interactie met haar inwoners, meer gelijkwaardig en samen, ‘dichter bij de burger’ wil besluiten. Dichterbij te verstaan als het voorbereiden van beleid en besluiten in dialoog met én als het even kan op een locatie die recht doet aan het onderwerp. Besluiten nemen over cultuur? Dan gaan we naar één van de cultuurhuizen. U snapt hem! Inhoud en plek worden naadloos aan elkaar verbonden. Het team won glansrijk en verkreeg daarmee de beschikbaar gestelde adviestijd om weg te geven als cadeau, om zo het voorgestelde concept verder uit te werken. De gemeenteraad van Zutphen, en dus eigenlijk de gemeenschap van Zutphen kreeg het cadeau aangeboden en daarmee de uitnodiging op expeditie te gaan.

Expeditie van gemeente naar gemeenschap©

Net even anders dan het gebruikelijke. Een expeditie heeft een duidelijk doel, een echte ambitie, veel onbekendheid, onzekerheid en een aanpak die het midden houdt tussen experiment en een well educated guess. Na een korte inleiding gingen de raadsleden de straat op met een simpele doch duidelijke opdracht:

  1. Praat met een inwoner en vraag welke droom hij of zij morgen gerealiseerd wil zien,
  2. Vraag welke bijdrage de inwoner zelf zou willen leveren,
  3. En onder welke condities,
  4. Neem vervolgens de inwoner mee en verzorg een 2 minuten duo-presentatie.

 

Ik hoor je denken: ‘wat is hier bijzonder aan? Dat doen raadsleden toch dagelijks’  Jazeker! Klopt, maar nu moest het in de korte tijd die beschikbaar was. En in duopresentatie met de inwoner, samen dromen verwoorden. Er daardoor ontstond een mooie dialoog tussen inwoners en partijen. Bijzonder was het grote aantal jongeren dat bereid was om mee te gaan om duidelijkheid te geven over hun wensen. Duidelijk en openhartig spraken zij over hun ideeën en wensen. Boodschap: ‘neem ons serieus, geef ons een platform’. Vandaag kregen ze dat van de aanwezige raadsleden. De thema’s varieerden van ontmoetingsruimte voor de jeugd, het 18+ drankbeleid tot de roep om een jongerenraad om mee te denken met de Raad. De jeugd bleek tijdens deze pressure cooker als vanzelf een drijvende kracht om van gemeente naar gemeenschap te komen.

Gewoon doen in kleine stappen

De expeditie voelde voor alle betrokkenen als een mooie opstap naar een vervolg. En was als bijvangst een leuke teambuilding voor de nieuwe raadsleden. Kortom een mooi resultaat! In expeditietermen gesproken: een weg om te vervolgen. Kleine maar doelgerichte stappen, geen grote verhalen, maar gewoon doen! Hoe nu verder? De tijdens de evaluatie gemaakte opmerkingen geven richting:

foto 1-1Niet alleen bij vragen laten, maar burgers blijven betrekken. –Direct bij de start van het traject, niet aan het einde. Het vervolgens ook echt samen willen doen. -Naast elkaar in plaats van tegenover elkaar. –Meer diversiteit brengen in de betrokken groeperingen en leeftijden. -Uit de kleine gouden cirkel van de altijd meepratende inwoners breken! Echt op locatie deze mensen vinden! – Of het nou burgerparticipatie of overheidsparticipatie wordt … gewoon doen en laten zien! -Een echte jongerenraad formeren, zodat wij (de jongeren) kunnen werken aan onze toekomst. -De jeugd echt de ruimte geven! -samen oplossingen zoeken zorgt dat de essentie weer in focus komt, en niet de regels of de uitvoering. –De jongeren en raadsleden kunnen veel van elkaar leren. De hele raadsperiode contact houden, elkaar coachen’

Het antwoord op de vraag ‘Hoe krijgen we de gemeente naar een gemeenschap die past in deze tijd?‘ lijkt duidelijk!  Gewoon door te doen. Op locatie vergaderen, vindplaats-gericht werken. Samen op pad, experimenteren en leren. Nieuwe praat- en denkplekken creëren. Vertrouwen geven. Een brede diversiteit aan belanghebbende betrekken. En er valt veel af te kijken. Er zijn al veel mooie voorbeelden. blijkt uit de opsomming van Tegenlicht, ook in Zutphen. Kijk eens naar de procesgang van de initiatieven in Ulrum of in Kloosterburen. Ontwikkelingen dichtbij en met de inwoners. Kleine stapjes, leveren een sprong voorwaarts.

En de gemeenteraad van de toekomst? Die staat al voor je getuigende de betrokkenheid van de jongeren en de tweet van de 16 jarige Wieke ‘Politiek is wel cool! #ExpZutphen’

Jongerenraad

Als afsluiter. Zou het niet geweldig zijn als in het jaar dat het World Forum for Democracy zijn focus legt op de jeugd om de democratie te revitaliseren, Zutphen dat gewoon doet!

Meer info over het trendspel of expeditie? Even bellen! (Hems Zwier, 0621100891)