Category Archives: Democratie

Democratie … is daar een app voor?

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Tijd om de beloften in te lossen, eens wat te gaan doen met de sterke wens om burgers meer te betrekken. Grote vraag is hoe pak je dat nu aan. Natuurlijk is de meest eenvoudige werkwijze het zogenaamde vindplaats-gerichte-werken. Professionals-speak voor gaan naar die plekken waar de doelgroep huist. En daar hebben we veel varianten in zeker als je wilt weten wat de onderstroom in de gemeente er van denkt. Kroegen, bibliotheken, markten, een veelheid van mogelijkheden. Vraag blijft of het niet wat meer 21ste eeuws kan. Wat moderner, wat meer gericht op de smartphone generatie. En ja dat kan want inmiddels verschijnen er de nodige apps en digitale hulpmiddelen om de democratie echt voorwaarts te laten spingen.

Democratie daar is een app voor!

In november was ik in Straatsburg om te bloggen over het World Forum for Democracy van de Raad van Europa. Ook daar ging het over het vernieuwen van de democratie  Rewiring democracy: reconnecting democratic institutions and citizens in the information age’  Naast veel debat rond het re-connecten van de burger aan de democratische principes kwamen daar een aantal vernieuwende digitale platforms voorbij, die voor de op vernieuwing en meer burgerbetrokkenheid gerichte gemeente interessant kunnen zijn. Achtereenvolgens komen Loomio.org, change.org en Popvox langs als digitale verschijningsvormen van vernieuwing om het democratische proces te ondersteunen.

Loomio.org

Heeft zijn basis in Nieuw Zeeland en gaf tijdens het World Forum een indrukwekkende presentatie over de werking van het platform dat gebruikt kan worden voor het creëren van een online besluitvormingsproces voor groepen. Op eenvoudige wijze brengen burgers initiatieven aan, brengen deze in besluitvorming en ontwikkelen de beste voorstellen door. [Lees meer over Loomio] Dit platform komt geheel opensource tot stand en kan door iedereen gebruikt worden. Het bestaat uit een aantal simpele stappen ‘Talk things true’ ‘Build Agreement’ en ‘Decide together’ in deze korte video wordt het concept toegelicht. Om het platform verder uit te breiden is Loomio gestart met crowdfunding. Douglas Rushkoff ondersteunt het initiatief in zijn zeer lezenswaardige blog!

Change.org

Een soortgelijk initiatief is dat van Change.org. Op dit platform kan iedereen die dat wil een petitie starten. Als je op de website van Change.org kijkt zie je dat het hier gaat om een grote diversiteit aan petities. Van petities gericht op het versterken van de democratie in Afghanistan tot aan individuele petities rond medicatie voor borstkanker. Hier gaat het niet over een (groeps)besluitvormingsproces, maar over het verkrijgen van zoveel mogelijk handtekeningen om politieke druk te kunnen uitoefenen. Dat het werkt is een ding dat zeker is en laten de resultaten inmiddels zien.

Popvox.com

Een ander voorbeeld is Popvox.com uit de USA, ook zij presenteerden hun platform tijdens het World Forum for Democracy. Dit platform legt weer een ander accent. Het legt een verbinding/brug tussen de burger en het Congress tijdens het wetgevingsproces.

Schermafbeelding 2014-03-26 om 14.30.14

Burgers kunnen wetsvoorstellen ondersteunen of juist tegenstemmen en hun mening laten horen aan de leden van het Congress en de rest van de wereld. Nadat Popvox eerst vooral een Amerikaans feestje was wagen zij nu de sprong naar andere continenten. Beluister de CEO van Popvox in een kort interview tijdens het World Forum.

En nu wij

Kortom beste raadsleden, kersverse wethouders, burgers, er is veel mogelijk om de interactie met de burger te verbeteren. Zo kun je raadsvergaderingen op locatie houden. Of popup stores voor democratie en wijkgericht werken ontwikkelen. Natuurlijk start alles bij de burger, maar tenslotte bent u dat ook.

En nee de digitale weg is niet de enige zaligmakende er zijn meer wegen die naar het bekende Rome leiden. Maar het niet verkennen van de digitale weg ter ondersteuning is een gemiste kans. Zeker nu de smartphone steeds meer ons venster op de wereld vormt. Laten we onderzoeken hoe die digitale weg er uit kan zien. Een mooie brug maken naar het dagelijkse leven. De beste resultaten bereiken we immers door een hechte combinatie van beide.

Er zijn vast een aantal belangrijke Nederlandse apps die ik gemist heb, of die nu in ontwikkeling zijn, voeg ze vooral als reactie toe! Deel om te verbinden!

 

Stoffig of sexy … het bepaalt uw lot!

Wat is dat toch met onze democratie? U gaat niet kiezen, terwijl uw gemeente aan de lat staat voor uw ‘Brood, dood en spelen’? Men daar traag over transitie praat zonder te dromen. Op zoek naar een verklaring!

Schermafbeelding 2014-03-15 om 20.26.08’s Ochtends vroeg, ik luister naar Radio1. De verslaggever; ‘de gemeenteraadsverkiezingen zouden wel eens een hele slechte opkomst kunnen laten zien’. Kijk dat is interessant! In nabije landen wordt keihard gevochten voor het mogen leven in een democratie. Het minst slechte staatssysteem zeggen de kenners. Er vallen doden, maar de betogers geven niet op. Blijven op de barricades! De hang naar vrijheid is groot! De dood van de enkeling, kan voor velen vrijheid betekenen. De ultieme consequentie van welbegrepen eigenbelang!

Stoffig met een spruitjesluchtje

Plaats dat nou eens naast zo’n zin; ‘een hele slechte opkomst’. Waar is onze betrokkenheid? Doet het er allemaal niet meer zo toe? Gaat het om het gebrek aan integriteit, de kwaliteit of het vertrouwen in de lokale politiek? De bereikbaarheid van de politici, de thema’s? Doet de crisis nog onvoldoende pijn? Is de oude dame der democratie te stoffig? Natuurlijk is de democratie aan vernieuwing toe! De mogelijkheden van de informatietechnologie maken een heel sexy democratisch bestel mogelijk.

Het wachten is op de module in Facebook. Het referendum op like-basis. Het is niet voor niets dat de Raad van Europa in haar World Forum for Democracy in dialoog gaat over ‘Rewiring democracy in a digital age’. De technologie is er klaar voor, maar alles start bij betrokkenheid! Bij het gevoel invloed te kunnen uitoefenen. Bij de wetenschap echt betrokken te worden en mee te mogen doen. En de diepe overtuiging en het besef dat de thema’s die nu de stad, wijk, dorp en straat insluipen jouw absolute aandacht vereisen.

Participeren of creperen

Er komen thema’s op de lokale politiek af die impact hebben op elke burger. Neem nou de naderende participatiemaatschappij! De ultra moderne beleidscontainer voor vernieuwing in het sociale domein. DE reden om diep in de politieke grondtonen van uw stad of dorp te duiken. Wie laat u -hoe en vooral waarom- aan de politieke knoppen draaien? Welke beleidsdiepte zit er achter de retoriek, welke gedrevenheid? Wie geeft u het vertrouwen om over uw brood, dood en spelen te beslissen?

Wie zet u aan het stuur nu er onontkoombaar anders nagedacht gaat worden over de rol van de gemeente. Want de participatiemaatschappij mag dan vooral de focus op zorg leggen, de verschuivende rol van de gemeente gaat u op veel meer terreinen voelen. Werk, mobiliteit, ruimtelijke ordening, bedrijvigheid, natuur en milieu zomaar wat thema’s waar we in de nabije toekomst steeds meer de eigen handen uit de eigen mouwen gaan steken. Leren participeren of creperen wordt het devies!

Er hangt een frame van bezuiniging rond de participatiemaatschappij. Ellende, een soort van ‘we moeten nu eenmaal’. Volstrekt het verkeerde uitgangspunt voor een solide toekomstgerichte dialoog. De participatiemaatschappij vraagt om een stevig re-framen van de uitgangspunten!

De participatiemaatschappij gaat over het terugpakken van weggegeven verantwoordelijkheden, het terugkrijgen van bevoegdheden, het willen experimenteren, het naar de essentie van zaken kijken, het elkaar vinden in het gemeenschappelijk belang. Waarden-gedreven dialogen over de kwaliteit van uw directe leefomgeving. Uw brood, dood en spelen!

Sexy gaat niet over ballonnen

En dat vraagt aandacht! Het sexy maken van de democratie gaat niet over ballonnen, pennen, bierviltjes en andere prullaria die we tijdens de verkiezingsperiode door de brievenbus gedouwd krijgen. Het gaat niet over politici die gezellig gaan canvassen en flyeren op markten en omvallen bij de eerste stevige vraag. Het gaat ook niet over burgers die op de bank hangend het wel op zich af zien komen. Het gaat over het nadenken over het minst slechte bestel. Over hoe we onze invloed op maat van de 21ste eeuw kunnen uitoefenen op een wijze die bij de moderne burger past. Sexy gaat over luisteren, onderzoeken, in dialoog gaan, integraal denken, echte ruimte geven aan initiatieven, regelluwe experimenteerplekken, maar vooral over samen optrekken! Lokaal acteren, zonder het grotere geheel uit het oog te verliezen. Act local, think global. Glocal zo je wilt!

Sexy gaat over dromen en weten wat er speelt

En dat begint bij weten wat er speelt, bij harde demografische feiten, bij een duidelijke visie op de toekomst en een wijdvertakte betrokkenheid tot in de haarvaten van uw stad of dorp. Vraag bij alles naar ‘de droom of ambitie’ van bestuurders. Vraag het eens als volgt: ‘Stel we spreken 2017,u opent uw ogen en alles is precies zo gerealiseerd als u dat wilde’ Wat ziet u dan? Maak u zorgen als u geen vlammend betoog, fonkelende ogen en een duidelijk onderbouwde visie krijgt!

Social Innovation Lab Niet rechts, niet links, maar waarden gedreven!

[ Beeld Paris, May 1968. Photo by Marc Riboud ]