Category Archives: World Forum for Democracy

Democratie, gewoon niet sexy!

FullSizeRenderDemocratie is niet sexy! Ik kijk naar mijn Twitter stream en verbaas mij over de aandacht voor het referendum. De voor- en tegenstemmers buitelen in oppervlakkigheid over elkaar heen, het -ga niet stemmen kamp- lijkt de absolute winnaar vandaag. Een echte diaoog komt vrijwel nergens op gang, van deep democracy is al helemaal geen sprake. En de media, die zetten alle voors en tegens nog eens op een rijtje. Democratie anno 2016, gewoon niet sexy!

Facebook democracy

Democratie is niet leuk, vaak moeilijk, niet grijpbaar! Liever klikken wij een like or dislike button aan om onze mening te geven. Nu Facebook ons de mogelijkheid geeft emotie in onze <klik> te leggen kan het snel gaan met de .<klik democratie>. Lekker je mening geven en je gevoelens uiten over de gang van zaken in je dorp, regio, land of Europa. Wordt het geen tijd voor een serieuze poging de <klik democratie> groot en volwassen te maken? Digitaal stemmen met je smartphone? Als we onze financiële transacties afhandelen met de smartphone, kunnen we dat met onze goede burgerschap ook! Het zou de opkomst ten goede komen. Ik kan niet wachten op al die Facebook campagnes om de kiezer binnen te slepen. Ga even zitten en stel je dat eens voor. Neem vooral de jonge kiezer in gedachten. Hoe sleur je die het digitale stemhok in? Serious gaming kan een mooi begin zijn. Spannende avonturen, bloedstollende graphics, uitdagende keuzemomenten en aan het eind een stemadvies! En natuurlijk de button <voor> of <tegen>. Kijk, dat maakt democratie sexy!

Democratie voor de weldenkende elite

Democratie is voor en door iedereen, toch? Het recht om je stem te laten horen. Het recht om een keuze te maken. Je hoort het soms fluisteren, soms roepen:’ nou voor iedereen? Het zou mooi zijn als het zou kunnen, maar laat vooral de weldenkende medemens een keuze maken. De emotie van de massa leidt nooit tot visie, laat staan lange termijn denken, waar de vooruitgang wat aan heeft’. Is dat zo? En stel dat, waar is het dan fout gegaan? Bij de onduidelijke en schimmige politieke processen? Bij het niet luisteren naar de zo welig tierende grassroots democracy? Of gewoon bij het totale gebrek aan aandacht in het onderwijs voor de hedendaagse democratie? Faalt het huidig onderwijs in het begeleiden van de jeugd tot het opgroeien tot weldenkende democratische wereldburgers?

Onderwijs en democratie

Wat kan het onderwijs betekenen in het rijp maken van de jeugd voor de dialoog, het onderzoek, het uitstellen van de mening, het kijken door de ogen van de ander? En hoe onderwijs je dat? Kunnen de vaak logge onderwijsinstituties het vuur voor democratie doen ontbranden. In het jaarlijks bij elkaar komende World Forum for Democracy staat het dit jaar op de rol. Vier dagen lang debat, dialoog, labs en hackatons onder de titel Education and democracy: how to bridge the social divides? Hoe draagt onderwijs bij aan de toekomst van de democratie. Ken je een briljant initiatief dat kan bijdragen aan de verdere verheldering of verdieping van dit thema? Klik dan eens op de call for lab submissions (deadline 15 mei 2016) en doe mee aan het Forum!

[Ook dit jaar zal het Social Innovation Lab actief bijdragen aan en verslag doen van het Forum in Straatsburg. In Zwolle wordt een satelite event van het World Forum for Democracy georganiseerd. Heb je een initiatief dat daar niet mag ontbreken, e-mail of bel even!]

Vuur en Wad … ontwaken!

IMG_3677Zaterdagochtend 04.30, de wekker gaat! Aardedonker, stilte op het Hogeland. Schiet mijn kleren aan, grijp een appel en sta buiten. Wachtend op de studenten van het Windesheim Honours Programme. Tijd voor een awakening op het Wad.

Down the U

De awakening is onderdeel van de pressure cooker Getting Things Done. Een 24 uur durende challenge, waarbij de studenten van het eenjarige Windesheim Honours Programma, hoofd, hart en handen gebruiken om hun uitdagingen een sprong voorwaarts te brengen. Best kort 24 uur? Niet als je weet dat de meesten tussen de 2,5 en 4 uur slapen. Een enkeling zelfs helemaal niet.  Kortom een halve werkweek to get things done!

In de 24 uur geven de multidisciplinaire studententeams een boost aan een strategisch vraagstuk van een bedrijf.  Echte bedrijven met echte wicked problems! Een semester lang werken de studenten aan innovatie, scenario’s en een goed advies. Het weekend werkt daarbinnen als een booster. Studenten worden uitgedaagd om echt down the U te gaan. Hun oordeel uit te stellen, te onderzoeken, echt te kijken, te luisteren, aannames te onderzoeken en heel veel te prototypen.  Ervarend leren op een unieke plek vlakbij het Wad!

Individual Learning Journey

Elke student gaat binnen het eenjarige programma de individuele uitdaging aan zijn individual learning journey te optimaliseren. ‘Wie ben ik, wie kan ik worden’, wat zijn mijn kwaliteiten, waar zet ik ze voor in, welke waarde wil ik toevoegen. Nu en later! Dromen, kijken naar blokkades, loslaten en realiseren. Het weekend geeft er extra diepte aan! Onderstaand de sfeerimpressie van een journaling oefening op het Wad! 05.00 uur ‘s ochtends in stilte de uitdaging met je zelf aangaan … tijdens het ontwaken van de wereld!

Shot by iPhone

Een korte sfeerimpressie ‘Shot and edited by iPhone’

Zin om samen te reflecteren, bij grote vuren? Meer weten over expeditie of het Honours Programme! Hems Zwier (06 21100891)

Jeremy Rifkin on the Zero Marginal Cost Society

The World Forum for Democracy in Strasbourg opened it’s doors to discuss a briljant theme; ‘From participation to influence, can youth revitalize democracy’ Jeremy Rifkin (President of the Foundation on Economic Trends) was invited to talk about his concept of the Zero Marginal Cost Society.

Slow watch this interview he gave just before addressing the World Forum for Democracy in Strasbourg. Jeremy Rifkin describes how the emerging Internet of Things is speeding us to an era of nearly free goods and services, precipitating the meteoric rise of a global Collaborative Commons and the eclipse of capitalism.

You can agree or disagree … but at least you should have an opinion on this one!

Can youth revitalise democracy? Yes they can!

Schermafbeelding 2014-07-01 om 11.12.01Next november the World Forum for Democracy will open it’s doors to investigate if youth can revitalise democracy. Over 150 countries and probably over 1500 participants will gather to discuss best practices and take them a big step further.

The Social Innovation Lab will be there, reporting on labs, breaking news, thoughts and new roadmaps for the future of democracy.

We will team up again with the World Forum for Democracy, the on-line magazine Society30.com and students of the Windesheim Honours College to report on the World Forum and bring you some stunning stories, day to day social media coverage and in-depth interviews.

On YouTube

Want to know more about some youth applicants and why they want to enter the Forum? Go to YouTube and search for World Forum For Democracy 2014. You will be amazed! They sure can revitalise democracy! We took a random dive into the pool of applicants and attached a few.

Follow the news

Follow all our updates? Read the latest? Follow us on Twitter or like us on Facebook! We will keep you informed and update you about special pages, must read articles, Youtube videos and of course the latest news!

Democratie … is daar een app voor?

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Tijd om de beloften in te lossen, eens wat te gaan doen met de sterke wens om burgers meer te betrekken. Grote vraag is hoe pak je dat nu aan. Natuurlijk is de meest eenvoudige werkwijze het zogenaamde vindplaats-gerichte-werken. Professionals-speak voor gaan naar die plekken waar de doelgroep huist. En daar hebben we veel varianten in zeker als je wilt weten wat de onderstroom in de gemeente er van denkt. Kroegen, bibliotheken, markten, een veelheid van mogelijkheden. Vraag blijft of het niet wat meer 21ste eeuws kan. Wat moderner, wat meer gericht op de smartphone generatie. En ja dat kan want inmiddels verschijnen er de nodige apps en digitale hulpmiddelen om de democratie echt voorwaarts te laten spingen.

Democratie daar is een app voor!

In november was ik in Straatsburg om te bloggen over het World Forum for Democracy van de Raad van Europa. Ook daar ging het over het vernieuwen van de democratie  Rewiring democracy: reconnecting democratic institutions and citizens in the information age’  Naast veel debat rond het re-connecten van de burger aan de democratische principes kwamen daar een aantal vernieuwende digitale platforms voorbij, die voor de op vernieuwing en meer burgerbetrokkenheid gerichte gemeente interessant kunnen zijn. Achtereenvolgens komen Loomio.org, change.org en Popvox langs als digitale verschijningsvormen van vernieuwing om het democratische proces te ondersteunen.

Loomio.org

Heeft zijn basis in Nieuw Zeeland en gaf tijdens het World Forum een indrukwekkende presentatie over de werking van het platform dat gebruikt kan worden voor het creëren van een online besluitvormingsproces voor groepen. Op eenvoudige wijze brengen burgers initiatieven aan, brengen deze in besluitvorming en ontwikkelen de beste voorstellen door. [Lees meer over Loomio] Dit platform komt geheel opensource tot stand en kan door iedereen gebruikt worden. Het bestaat uit een aantal simpele stappen ‘Talk things true’ ‘Build Agreement’ en ‘Decide together’ in deze korte video wordt het concept toegelicht. Om het platform verder uit te breiden is Loomio gestart met crowdfunding. Douglas Rushkoff ondersteunt het initiatief in zijn zeer lezenswaardige blog!

Change.org

Een soortgelijk initiatief is dat van Change.org. Op dit platform kan iedereen die dat wil een petitie starten. Als je op de website van Change.org kijkt zie je dat het hier gaat om een grote diversiteit aan petities. Van petities gericht op het versterken van de democratie in Afghanistan tot aan individuele petities rond medicatie voor borstkanker. Hier gaat het niet over een (groeps)besluitvormingsproces, maar over het verkrijgen van zoveel mogelijk handtekeningen om politieke druk te kunnen uitoefenen. Dat het werkt is een ding dat zeker is en laten de resultaten inmiddels zien.

Popvox.com

Een ander voorbeeld is Popvox.com uit de USA, ook zij presenteerden hun platform tijdens het World Forum for Democracy. Dit platform legt weer een ander accent. Het legt een verbinding/brug tussen de burger en het Congress tijdens het wetgevingsproces.

Schermafbeelding 2014-03-26 om 14.30.14

Burgers kunnen wetsvoorstellen ondersteunen of juist tegenstemmen en hun mening laten horen aan de leden van het Congress en de rest van de wereld. Nadat Popvox eerst vooral een Amerikaans feestje was wagen zij nu de sprong naar andere continenten. Beluister de CEO van Popvox in een kort interview tijdens het World Forum.

En nu wij

Kortom beste raadsleden, kersverse wethouders, burgers, er is veel mogelijk om de interactie met de burger te verbeteren. Zo kun je raadsvergaderingen op locatie houden. Of popup stores voor democratie en wijkgericht werken ontwikkelen. Natuurlijk start alles bij de burger, maar tenslotte bent u dat ook.

En nee de digitale weg is niet de enige zaligmakende er zijn meer wegen die naar het bekende Rome leiden. Maar het niet verkennen van de digitale weg ter ondersteuning is een gemiste kans. Zeker nu de smartphone steeds meer ons venster op de wereld vormt. Laten we onderzoeken hoe die digitale weg er uit kan zien. Een mooie brug maken naar het dagelijkse leven. De beste resultaten bereiken we immers door een hechte combinatie van beide.

Er zijn vast een aantal belangrijke Nederlandse apps die ik gemist heb, of die nu in ontwikkeling zijn, voeg ze vooral als reactie toe! Deel om te verbinden!